UP-sjefen reagerer på førerkortbeslag

- Her er det forbedringspotensial, mener UP-sjef Runar Karlsen. Han syns tallet på beslag som oppheves i tingretten er urovekkende høyt og mener politiet i mange saker heller bør avvente beslag.

UP-sjef Runar Karlsen.

UP-sjef Runar Karlsen.

Publisert Oppdatert

Når YTF hevder at så mye som 70 % av beslagene de håndterer blir opphevet i tingretten, tilsier det at politiet i mange tilfeller er litt for raskt ute med å ta beslag i førerkort i såkalte § 3 forhold, altså utforkjøringer eller trafikkulykker.

Les også: Førerkortbeslag: Fortsatt ren rutine?

- Jeg kan nok tenke meg at mange av disse sakene handler om sammenstøt og slike ting. Det handler nok i stor grad om at politiet på åstedet ikke har den fulle oversikt over situasjonen. Det krever ofte litt etterforskning for å få faktum på plass, sier Karlsen.

I andre politisaker kommer tvilen tiltalte til gode. Det virker ikke slik i disse sakene?

- Nei, det kan du godt si hvis prosentandelen tilbakeleveringer er såpass høy som 70 %, slik YTF hevder. Det tyder på at det er grunn til å se på om man stiller for små og usikre krav. Det skal være skjellig grunn til mistanke og disse tallene tyder kanskje på at mange tar beslag på et for usikkert grunnlag og gjør for slappe vurderinger.

Da bør man heller la det være, mener UP-sjefen.

Et åsted er ofte ganske komplekst og tvilstilfeller der avgjørelsen ser åpenbart ut på stedet, men i etterkant viser seg å være feil, vil man aldri kunne gardere seg hundre prosent imot.

- Rutinemessige beslag er uansett feil juss og det skal ikke forekomme. Jeg ser det blir referert til det i avisartikler, men om dette begrepet brukes for avisenes regning eller om politiet faktisk opplyser dette skal være usagt. Vi får endelig håpe at ingen i politiet brukes rutinemessig beslag som grunnlag lenger, sier han.

Det er altså § 3 man sliter med her. Selve vurderingen om aktsomhetsnormen er overtrådt i forbindelse med trafikkuhell er langt vanskeligere å fastslå enn målinger på fart og rus.

- Vi skal uansett ha et stort presisjonsnivå, fordi konsekvensene av å ta et førerkort er så store for den det gjelder. Når 70 % tilbakeleveres etter en runde i tingretten tyder det på at vi har en for lav terskel for å ta beslag i førerkort. Det handler om å være grundig på åstedet. Det i seg selv er en krevende øvelse, fastslår Karlsen.

Er det et forbedringspotensial her, slik du ser det?

- Ja, det er kanskje bedre å vente og heller etterforske litt mer før man tar stilling til førerkortbeslag i en del saker. Det er jo alternativet til å ta beslag i for mange saker, å la vedkommende få beholde førerkortet i noen dager til man har fått et godt nok grunnlag for en slik avgjørelse. Det høres ut som et godt alternativ, avslutter UP-sjef Runar Karlsen.

Les også: Skjellig grunn ved førerkortbeslag