UPS + TNT er sant

Etter en lengre tids budrunder fikk UPS innertier etter å ha overbevist TNT Expess’ aksjonærene at et bud på totalt ca. 40 mrd. kroner var for godt til å si nei til.

Publisert Oppdatert

Dermed oppstår en av de aller største globale ekspressaktørene som vi få en samlet årsomsetning på mer enn 45 mrd. euro eller 360 mrd. kroner, og innpå en halv million medarbeidere.

Avtalen ble banket den 20. mars og nå følger et enormt integreringsarbeid - ikke minst på datasektoren.

Hvordan det hele vil se ut når alle brikkene er på plass er for tidlige å slå fast.¿

UPS håper med en overtagelse ikke minst å få større kontroll i Europa, men utvidelse i Asia er også et av målene ved siden av den betydelige globale utvidelsen.

Og - for ordens skyld: En del av det norske UPS har sin opprinnelse i det tidligere Fred. Olsen Spedisjon.