Urettmessig uthengt som bompengesvindlere

Slurv hos bompengeselskap medfører enormt omdømmetap for norske lastebileiere.

Norske lastebileiere har blitt stemplet som svindel-verstinger den siste uken. Nå blir dette bildet langt på vei avkreftet. Illustrasjonsbilde.

Norske lastebileiere har blitt stemplet som svindel-verstinger den siste uken. Nå blir dette bildet langt på vei avkreftet. Illustrasjonsbilde.

Publisert Oppdatert
Ronny Lindesteg, faggruppeleder i Statens vegvesen, stusset over at så mange norske sjåfører hadde brikke registrert på lette kjøretøy, men vil ikke spekulere i årsaken.

Ronny Lindesteg, faggruppeleder i Statens vegvesen, stusset over at så mange norske sjåfører hadde brikke registrert på lette kjøretøy, men vil ikke spekulere i årsaken.

De siste dagenes storkontroller av bombrikker avdekket raskt en uventet konklusjon, nemlig at norske lastebileiere i stor stil svindlet seg gjennom bomringene med bombrikker tiltenkt personbiler.

På den måten sparte de tilsynelatende store penger ved å betale personbilavgift.

Tilsynelatende.

Nyheten har gått landet rundt og også vi i tungt-redaksjonen har omtalt saken etter uttalelser fra Statens vegvesen.

Nå viser det seg at en stor andel av de 124 norskregistrerte gebyrbelagte lastebileierne allikevel har rent mel i posen. Det har derimot ikke bompengeselskapene som i en rekke tilfeller har feilregistrert innkommende kontrakter.

Reaksjonene på bøter for feil bombrikke har vært så massive denne uken at hovedårsaken ikke utelukkende kan skyldes at lastebileiere spekulerer i billige passeringer.

Til det er eksemplene for mange.

Kan kun sjekke opp mot brikker for tunge kjøretøy

- Vi stusset riktignok på at så mange norske lastebiler kom opp med ugyldig brikke hos oss på kontrollstasjonene, forteller fagleder Ronny Lindesteg ved Statens vegvesen region øst. Det er de som har hatt storkontroller den siste uken, mens øvrige plasser av landet har hatt kontroller i noe mindre skala. Fremover vil kontroll av obligatorisk bombrikke bli en del av den ordinære tungbilkontrollen.

- I forbindelse med bombrikkekontrollene så kan vi kun sjekke brikkene opp mot databasen til tunge kjøretøy. Det betyr at brikker for lette kjøretøy ikke vil dukke opp på vår skjerm. Da det gjentatte ganger dukket opp brikker som vi ikke fant noe på, startet vi med å ringe bomselskapene for å etterforske.

Da viste det seg at brikkene var registrerte for lette kjøretøy, og vi hadde ingen annen mulighet enn å gi gebyr. Vi ringte sågar så mange ganger at vi fikk pålegg fra vegdirektoratet om at dette tok for mye ressurser og at vi kun skulle gå ut fra «vår» tunge base.

- Kan det være feil i databasen?

Vi stoler på at den er riktig. Vi har kjørt mange tester og finner ikke noe galt. Allikevel er vi åpne på at det kan være en feilkilde, sier Lindesteg. Han minner dog på at det første dag ble kontrollert nær 1000 lastebiler og funnet feil på 20%. Han tror ikke alle disse 20% kan være feilregistrerte, men ser allikevel for seg at det vil bli en lang rekke klager etter kontrollene. Han tror mange vil få ettergitt gebyrene. - 80% av de kontrollerte har hatt alt i orden, men vi har opplevd mange frustrerte lastebileiere, sier han.

Statens vegvesen har hatt storkontroll av obligatorisk bombrikke denne uken. Så langt er 1864 biler kontrollert, derav 737 norske.

Statens vegvesen har hatt storkontroll av obligatorisk bombrikke denne uken. Så langt er 1864 biler kontrollert, derav 737 norske.

Tillitsbasert brikkesystem med 2000 feilregistreringer

Hos Fjellinjen forteller kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen at hele brikkesystemet er basert på tillit.

Kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen hos Fjellinjen forteller at de har tatt grep for å unngå feilregistreringer fremover fra deres side. I november viste listene deres at det lå inne mer enn 2000 feilregistrerte tilfeller.

Kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen hos Fjellinjen forteller at de har tatt grep for å unngå feilregistreringer fremover fra deres side. I november viste listene deres at det lå inne mer enn 2000 feilregistrerte tilfeller.

- Det er ingen automatikk i at registreringsnumrene sjekkes opp mot vekten på kjøretøyet, forteller hun. Dermed kan man i prinsippet registrere tunge biler med lett brikke.

Allikevel har de tilgang til motorvognregisteret og vasker «av og til» listene opp mot hverandre. At det skal være en stor andel feilregistreringer fra deres side, synes hun virker oppsiktsvekkende og lover å sjekke i saken.

Dette må vi se på sammen med Statens vegvesen og vi må naturligvis sikre kvaliteten slik at feilmarginene blir små, forteller hun.

Litt senere ringer Foss Christensen tilbake.

- Alle avtalene i dag er elektroniske, mens det tidligere var på papir.

Det betyr at vi nå ikke kan feilregistrere hos oss, sier hun.

Naturligvis kan kundene selv gå inn i ettertid og endre avtalene, men da vil endringene bli registrert med dato og klokkeslett. Ingen avtaler kan endres tilbake i tid, sier hun.

Men mer interessant er at hun kan fortelle om siste vask av registre opp mot motorvognregisteret.

Det skjedde den 12. november i fjor og da ble det korrigert litt mer enn 2000 feilregistreringer.

- Er ikke det et svært høyt tall?

- Du må huske at det var blant alle våre avtaler. Vi har 670.000 avtaler, så prosentvis synes ikke vi at det er så mange, avslutter Foss Christensen.

Erfarer inget stort omfang av feilregistreringer

Vi sjekker også hos en av landets største aktører innen Autopass. Grethe Kleppe i BT Signaal forteller at det etter deres erfaring ikke er noe stort omfang av feilregistreringer. - Det kan helt sikkert forekomme, men nå er det jo slik at kundene selv kan logge seg inn og se sine avtaler på nettet, forteller hun.

BT Signaal er et driftselskap for svært mange av bomselskapene i Norge og også de vasker listene sine fra tid til annen. De opererer fortsatt med enkelte papirkontrakter, men det er på vei ut, også hos dem.

... men det gjør flere transportører

I mellomtiden sitter Birgitte Karlsen på Kingsrød Transport  der hun blant annet håndterer bomfakturaer. I løpet av et år registrerer hun en rekke brikker inn til Østfold bompengeselskap. - De fleste kontraktene blir riktige, og vi kan ikke si at det er noe stort problem, men vi synes nok ikke måten bompengeselskapene drifter brikkeløsningen er god nok, forteller hun.

- Så dere har erfart feil?

- Ja, når fakturaene skal behandles hos oss reagerer vi på summene og logger oss inn på «min side» og ser på avtalen. Der har vi flere ganger sett at vi har krysset av for tung bil hos oss, mens bompengeselskapet har registrert lett bil hos dem.

- Har du noen tall på dette?

- Nei, men det skjer fra tid til annen. Jeg kan anslå at det kanskje dreide seg om 10 tilfeller i fjor, avslutter Karlsen som tillegger at hun synes det nå er svært trist at de blir hengt ut som useriøse og bompengejuksere.

10 feilregistrerte tilfeller bare i fjor og bare i ett firma - det første vi ringte.

Kan det skyldes slurv fra ett bombrikkeselskap?

Det er det ikke.

Problem over hele landet

Vi ringer regionsjef i NLF Trøndelag, Roar Melum. Vi vet at det har vært to kontroller i Nord-Trøndelag der 40 lastebiler fått gebyr for manglende eller feil brikke.

Melum svarer sukkende. - Dette er en forferdelig situasjon, sier han. Vi opplever kunder som lurer og velrenomerte transportører som nå blir stoppet og funnet feil ved. De føler seg svartmalt og ille tilmote, hevder Melum.

- Kan det ikke være slik at norske lastebileiere har sett sitt snitt til å utnytte systemet?

- Det er naturligvis noen som gjør det. Det vil det alltid være i enhver bransje. Vi ønsker juksemakerne bort, men det må være orden i registrene. Det er det ikke, hevder Melum og gir meg telefonnumrene til fem store transportører som i løpet av de siste dagene har fått bot på tross av at de har kontrakter som viser at de selv har krysset av for tung bil, men har fått brikke og faktura for lett bil.

- Men ser man ikke dette når man får faktura?

- Det er ikke alle som gjør det. Man ser ikke så nøye på antall passeringer, hvor de er gjort eller summen. Man har inngått en avtale og forventer at den er riktig, avslutter Melum.

Vi er også kjent med tilfeller der transportører har hatt negativ saldo på brikken sin og fått bot. Da har man fått en faktura som ennå ikke har forfalt, og naturlig nok fortsatt kjøringen. Det lyser gult i bommen, men bomselskapet bekrefter at ingenting er galt. Allikevel vanker brikkegebyr.

Vi er også kjent med tilfeller der transportører har hatt negativ saldo på brikken sin og fått bot. Da har man fått en faktura som ennå ikke har forfalt, og naturlig nok fortsatt kjøringen. Det lyser gult i bommen, men bomselskapet bekrefter at ingenting er galt. Allikevel vanker brikkegebyr.

Føler seg som en kjeltring

En av dem som har fått et slikt gebyr er Oddgeir Sandvik. Sandvik Transport har åtte biler registrert med bombrikke. Nå kan det se ut til at fire av disse - altså hele 50% - er feilregistrerte i bomselskapet.  - Jeg føler meg jo som en kjeltring, forteller Sandvik. Dette har heftet meg hele uken, sier han og viser all dokumentasjonen han nå sitter på for å renvaske seg. - Det ser jo ut som om vi personlig må passe på at saksbehandlerne fyller inn i rett kolonne, avslutter han. Selv har han sågar betalt forskuddsbetaling for tung bil, men allikevel opplevd å få brikker for lett bil.

- Hvor skal vi sende faktura for omdømmetapet til bransjen? sukker Roar Melum i NLF.

- Hvor skal vi sende faktura for omdømmetapet til bransjen? sukker Roar Melum i NLF.

- Hvem skal betale for alt ekstraarbeidet vi har hatt denne uken? spør de seg hos Sandvik Transport. De har papirkontrakter som viser at de har fylt ut korrekt, men fått feil brikke og etterfølgende gebyr.

- Hvem skal betale for alt ekstraarbeidet vi har hatt denne uken? spør de seg hos Sandvik Transport. De har papirkontrakter som viser at de har fylt ut korrekt, men fått feil brikke og etterfølgende gebyr.

Hos Sandvik Transport har de åtte biler med brikker. Nå kan det se ut som om hele fire av disse har feilregistrerte brikker.

Hos Sandvik Transport har de åtte biler med brikker. Nå kan det se ut som om hele fire av disse har feilregistrerte brikker.

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, tordner mot myndighetene i bompengedebatten.

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, tordner mot myndighetene i bompengedebatten. Foto: Svein-Ove Arnesen

Mektig provosert

- Jeg kjenner saken godt og er mektig provosert, forteller NLFs administrerende direktør, Geir Mo da vi ringer ham. Organisasjonen sitter på mye dokumentasjon som de nå vil gå ut med.  - Dette går på vårt omdømme løs og det later nesten som om myndighetene bare har ventet på en anledning til å stikke oss, tordner Mo. - Husk at dette med obligatorisk bombrikke først og fremst var tiltenkt for å få inn bompenger fra utenlandske transportører, sier han. De norske bilene vil uansett få regning i posten. - Det kommer en uttalelse fra oss snart, avslutter Mo.

Hva er så konklusjonen?

Vi stusser på at vegvesenet denne uken i det hele tatt fant brikker fra Fjellinjen registrert som lette, all tid alle burde være blant de 2000 som ble rettet opp i november. Akkurat det er det foreløpig ingen som har noe godt svar på. At det har vært rot fra bomselskapene er utvilsomt. Graden av rot, kan man dog ikke si noe om.

Om man kan konkludere med noe, er det kanskje at det er nettopp hva man ikke kan.

Man kan iallefall ikke konkludere med at norske transportører er verre enn andre til å bompengesvindle.

Oddgeir Sandvik er rystet over all heft og trøbbel han har hatt den siste uken. Her med noe av dokumentasjonen han har for å renvaske seg.

Oddgeir Sandvik er rystet over all heft og trøbbel han har hatt den siste uken. Her med noe av dokumentasjonen han har for å renvaske seg.