USA lemper på scanning av gods

For et par år siden varslet myndighetene i USA at de ville stille krav om at alle containere som skulle losses, skulle bli scannet på forhånd. Nå vurderer APM Terminals i USA det slik at kravet kun vil bli opprettholdt i havner i risikoområder.

Publisert Oppdatert
Det hele bunner naturligvis i den altoppslukende og evig tilstedeværende frykten for terror. På den annen side virker det også som en noe skjult handelshindring som bidrar til mindre import og dermed beskytter varer fra USA. Politikkens veier er uransakelige, mener nå vi.