Utålmodighet om Alnabru

Flere transportører ønsker en snarlig beslutning om hva som skal skje i Groruddalen, der Alnabru- utbyggingen ikke er avklart, enda.

Alnabru godsterminal

Alnabru godsterminal Foto: Kystnytt

Publisert Oppdatert

På et seminar i dag, arrangert av LO, NHO og Natur Ungdom uttalte Samferdedsels' Erik Lahnstein at han ikke ønsker å signalisere noe standpunkt nå.

- Dette kan låse saken, understreket han

Det som imidlertid er klart, er at NT inneholder klare føringer for hvordan utbyggingen av det som er kalt sentralstasjonen for godstransport her i landet, skal foregå.

Alnabru -terminalen dekker et stort område i bunnen av Norges tettest befolkete dalføre. I siste kommuneplan ble skifteområdet til NSBs verksteder. Det såkalte Nyland syd skulle innlemmes i terminalområde.

Det er bred politisk enighet om at mer gods skal over fra bil til bane. Alnabruterminalen er nøkkelen til dette, og spesielt store deler av importgodset til Norge går via Oslo havn og Alnabruterminalen.

- Alnabruterminalen er navet i godstrafikken i Norge. Vi må treffe riktige beslutninger i dag slik at terminalen blir effektiv og miljørettet, sa Lahnstein til forsamlingen på over 100 personer.. I salen var det faglige tillitsvalgte, næringslivsfolk, byråkrater og miljøvernaktivister.

- Vår ambisjon er å øke terminalkapasiteten og lage flere krysningsspor på jernbanen slik at godskapasiteten øker, sa statssekretæren. Han roste arrangørene for å skape et forum for denne viktige debatten, men han vil ikke signalisere sitt eget standpunkt til saken fordi det kan låse saken.

Det største stridsspørsmålet er åpning av Alnaelva. Elva går i dag i rør, men det er vedtatt at elva skal åpnes fra Marka til Fjorden. En åpen elv gjennom terminalområde vil skape et mye mindre areal for brukerne.

Mens Arbeiderpartiet ikke synes det er avgjørende å få åpnet elva, var Ola Elvetun svært klar på at Venstre ville at Alnaelva skal åpnes.

Brukerne er Cargo Net som før var NSB Gods, og transportørene Schenker, Nor Cargo, Posten og Tollpost Globe.

En del av disse brukerne er svært utålmodig. De ønsker å få fattet et vedtak som gjør at de kan sette i gang utbygging eventuelt finne andre steder å utvide virksomheten sin.

Lahnstein understreker at en løsning med to terminaler vil være svært uheldig ikke minst miljømessig.