Utengen med kjøreskole

Utengen Transport AS i Lier har kjøpt samtlige aksjer i Tungbilskolen AS i Drammen.

Vi utfordrer skoleverket til å samarbeide med kjøreskolene, sier Morten Utengen.

Vi utfordrer skoleverket til å samarbeide med kjøreskolene, sier Morten Utengen.

Publisert Oppdatert

Daglig leder av Tungbilskolen AS er fortsatt Terje Amlie og den tidligere eieren, Torstein Finnerud, fortsetter som faglig leder og trafikklærer. Dermed sikres både kontinuitet og kompetanse.

Utengen Transport AS har i mange år vært opptatt av kunnskap og kompetanse i lastebilnæringen. Tor Utengen, som dessverre gikk bort altfor tidlig, var aktiv i NLF og satt i forbundsstyret. Her var han pådriver nummer en for opplæring og videreutdanning i næringen.

Dermed er Utengens kjøp av Tungbilskolen helt og fullt i Tor Utengens ånd, og viser at dette firmaet fortsatt ser på kompetanseoppbygging i næringen som en forutsetning for at norske utøvere skal kunne hevde seg i transportmarkedet, i konkurranse med utenlandske utøvere som i stadig større grad konkurrerer med norske transportører på norske veier.

- Vi mener at sjåføryrket er vel så krevende som mange av de andre yrkesfagene, og ønsker at alle nye sjåfører skal gjennomgå en tre-årig utdannelse. Vi utfordrer skoleverket til å samarbeide med kjøreskolene.

Det koster i dag mye å utdanne en sjåfør. EU-bestemmelser stiller strenge krav til utdanningen, men det er mange detaljer som mangler for at en sjåfør har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre vogntog i Norge.

Denne vinteren har vist at det fortsatt er et forbedringspotensiale for eksempel når det gjelder vinterkjøring. Vi er ikke fremmed for å montere to pedalsett i våre egne biler som går i vanlig trafikk, slik at elevene kan forbedre sine kjøreferdigheter under realistiske forhold, sier Morten Utengen.

Han legger til at sjåføryrket er svært krevende, og krever både praktisk og teoretiske kunnskaper. Flere og flere transportbedrifter blir flerspråklige, og kommunikasjon blir stadig viktigere. En vogntogsjåfør i dag trenger kunnskaper både i språk og matematikk. De må for eksempel kunne regne ut akseltrykk og tyngepunktshøyder.

-Gjennom kjøpet av Tungbilskolen ønsker vi å bidra til å heve sjåføryrkets status. EU har også bestemt at alle yrkessjåfører skal ha 35 timer etterutdanning i løpet av en femårs periode, og vi ønsker gjennom kjøpet av Tungbilskolen å sørge for at våre egne sjåfører får så mye utbytte av denne etterutdanningen som mulig, sier Morten Utengen.

Daglig leder av Tungbilskolen, Terje Amlie, har i det alt vesentligste av sin yrkesaktive karriere arbeidet med opplæring av sjåfører. Han har også jobbet i fagpressen, blant annet som testmakker sammen med vår egen Tormod Magelssen, for en del år siden.

- EUs sjåførdirektiv og de nye kravene til oppdaterende kurs, den såkalte 35-timeren, er noe som lastebilnæringen selv bør engasjere seg i. Kravene er der. Man kan like det eller ikke, men man kan ikke stikke hodet i sanden og tro at det vil være borte når man får sanden ut av øynene igjen.

Med mulighetene det nye eierskapet gir for praktisk samarbeid ønsker vi å bli transportørenes førstevalg når det gjelder både rekruttering og etterutdanning av sjåfører, sier Terje Amlie i Tungbilskolen.