- Utenlandske transportører må betale moms

- Staten taper hvert år milliardbeløp fordi utenlandske transportører med oppdrag i Norge unnlater å betale moms. Dette må det ryddes opp i, krever Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Vi må ta flest mulig virkemidler i bruk for å hindre skatteunndragelser, og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører. Derfor forventer vi at regjeringen vil følge opp våre forslag, understreker de fire stortingsrepresentantene fra Ap og Sp.
- Vi må ta flest mulig virkemidler i bruk for å hindre skatteunndragelser, og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører. Derfor forventer vi at regjeringen vil følge opp våre forslag, understreker de fire stortingsrepresentantene fra Ap og Sp.
Publisert Oppdatert

- Vi trenger en omfattende kartlegging av kabotasje i det norske transportmarkedet, og en intensivering av kontrollene for å hindre skatteunndragelser, sier stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (Sp), Janne Sjelmo Nordås (Sp), Kjell-Idar Juvik (Ap) og Sverre Myrli (Ap). Det er for dårlig oversikt og kontroll av innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske transportører som tar oppdrag på norske veier, mener de.

Ap og Sp har fremmet et forslag i Stortinget om å sørge for at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge, såkalt kabotasje.

- Kabotasje er i utgangspunktet ikke ulovlig, men utenlandske næringsdrivende med en årlig omsetning på mer enn 50.000 kroner i Norge har plikt til å betale merverdiavgift. Dessverre ser vi at en rekke useriøse utenlandske aktører innen gods- og persontransport unnlater å betale merverdiavgift. Dette er ødeleggende for konkurransevilkårene i transportnæringa, sier Sverre Myrli og Kjell Idar-Juvik.

- Regjeringen må nå rydde opp slik at utenlandske transportselskap må betale moms. Siden regjeringer ikke har gjort jobben, må nå Stortinget ta stilling til om denne «statsgodkjente» momsunndragelsen skal fortsette, sier Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås.