Utlendingene kan bli pålagt bompengebrikke

- Jeg har bedt Vegdirektoratet om å sende et forslag til høring. Forslaget er en lovendring som vil gi hjemmel for å innføre en ordning med obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Det forteller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Ikke stopp, står det på skiltet. Den oppfordringen er det mange utenlandske sjåfører som har fulgt.

- Ikke stopp, står det på skiltet. Den oppfordringen er det mange utenlandske sjåfører som har fulgt.

Forslaget skal gjelde både norske og utenlandske biler, sier hun.

Et slikt forslag har vært etterlyst svært lenge i transportbransjen. Vi ser ved selvsyn hver eneste dag utenlandske vogntog som feier gjennom bomstasjoner uten å betale avgift. Og det er ikke småpenger det dreier seg om.

Bare i perioden fra januar 2007 og til august 2008 ble det foretatt hele 270.000 bompasseringer av utenlandske transportører uten at avgift ble betalt. Dermed ble det i denne perioden alene sneket for 20 millioner konkurransevridende kroner.

Les også: - Sniker for 20 millioner kroner

Og selv om det er mulig i de fleste europeiske land å innkreve avgiften og og tilleggsavgift i etterkant, blir det ikke praktisert. Kostnadene for å finne kjøretøyets eier og innkreving er så høye at det ikke er lønnsomt.

Dessuten er ikke lovverket godt nok når det gjelder gebyr. De er vanskelig å inndrive, i motsetning til forenklet forelegg som er rettskraftige.

Også på ferger snikes det i stor skala. Mange ferger selger billetter ombord, og det er vanskelig å kaste av et vogntog midtsjøs om det ikke kan betale. Vi vet at iallefall Fjord 1 har slitt med nettopp utenlandske sjåfører og transportselskap som spekulerer i å kjøre gratis.

Kan spore kabotasjevirksomhet

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme. Det siste er sannsynligvis vel så viktig som selve forskriften.

En bompengebrikke på hver bil vil også kunne gjøre politiets arbeid ved å avdekke evtuell ulovlig kabotasje svært mye enklere. Iallefall i teorien. Teknologien vil være tilstede, men neppe lovhjemmelen - ennå.

Men med en lovpålagt bompengebrikke er et skritt i riktig retning - også for dette.