Utlendinger overtar bussturene

Regjeringens slappe regelverk gir konkurransefortrinn til utlendinger, også i bussnæringa.

Publisert Oppdatert

Noen selskaper er nesten uten oppdrag i følge Norges Turbil-eierforbund. I følge dem er det nå rundt 110 utenlandske turbusselskaper stasjonert i Sør Norge hele sommersesongen. De utenlandske bussene dumper prisene på korte og lange Norgesturer, noe de norske selskapene ikke klarer.

Håpløs regel

Utenlandske turistbusselskaper fra EØS-land kan kjøre innenlandsturer midlertidig i Norge, men det er ikke spesifisert noe sted hva dette vil si. Dermed blir det håpløst å kontrollere dette. Som et resultat kjører utenlandske selskaper i Norge hele sommeren uten at det egentlig strider med noen norsk lov. Det er først etter to måneder de må forlate landet igjen og det er ingen regler om hvor mange oppdrag de får ha i landet, innen denne tidsperidoen.

Kræsjlander

I en uttalelse til Aftenposten forklarer Steinar Stenvaag i Turbileierforbundet at utenlandske turistbusser overtar markedet. Selskapene i Norge er nå nesten uten oppdrag, selv om sommeren vanligvis er den beste sesongen. Baltiske og svenske busser presser oss ut av markedet ved å dumpe sjåførlønningene, forklarer han.

Ifølge Stenvaag tjener en norsk sjåfør fra 150 kroner i timen, mens svenskene må nøye seg med mellom 92 og 97 kroner i timen. De får ikke overtidsbetaling. De baltiske bussene er enda billigere i drift hvor de ansatte får rundt 500 kroner for en ti timers arbeidsdag. I tillegg må de sove i bussen.

Per Ole Melgård, sekretær i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, deler den oppfatningen og mener at om dette fortsetter, må vi flagge ut all norsk turbussnæring til Sverige. Bransjen i ferd med å kræsjlande.

Organisasjonene foreslår nå at hver turistbuss som kommer, skal betale for antall kilometer og antall passasjerer de har med seg. En slik ordning er blant annet innført i Tyskland og Frankrike.

Les hele saken på Aftenposten.no