Utrydder neppe lastebilen

- Om få år kan lastebiler bli et sjeldent syn på norske veier hvis godstrafikken med jernbane blir styrket på rett måte, mener Naturvernforbundet. Vi er lei oss for å ødelegge drømmen.

Publisert Oppdatert

- Nye knutepunkt bygges på Østlandet og i Nord-Trøndelag for å skape kortere avstand til nærmeste terminal. Naturvernforbundet hevder at dette kan bidra til å overføre inntil 80 prosent av godsmengdene som nå fraktes med lastebil, til tog.

- Jernbanen kan da erstatte mellom 190.000 og 230.000 trailerlass på veiene hvert år, hevder Naturvernforbundet i en ny rapport.

- Om få år kan lastebiler bli et sjeldent syn på norske veier hvis godstrafikken med jernbane blir styrket på rett måte, mener Naturvernforbundet.

Vi er virkelig lei oss for å ødelegge drømmen, men om man regner på dette antallet, betyr det at minst 546 trailere forsvinner fra veiene pr. dag.

Det vil fremdeles være betydelig transport med trailere på norske veier - og langt i fra noe sjeldent syn. Lasten som fraktes i 546 trailere utgjør for øvrig mindre enn lasten det er plass til på to skip. Et større fartøy vil kunne ta lasten alene.

Det har for øvrig vært en betydelig nedgang i godstrafikken på bane de siste årene. Driftsinntektene til CargoNet falt fra nær 1,5 mrd kroner i 2011 og til mindre enn 1,1 mrd i 2012. Årsaken skal være økt konkurranse fra veitransport og dårlig kvalitet på jernbanes infrastruktur.