Utsatt innkreving i Trondheims bomstasjoner

Innkrevingen i de nye bomstasjonene i Trondheimsområdet er utsatt fra 1. mars til 31. mars. Årsaken til utsettelsen er den sterke vedvarende kulden.

Publisert Oppdatert

I sterk kulde blir installasjon av teknisk utstyr i bomstasjonene vanskelig, står det å lese på vegvesenets informasjonssider.

- Dagens bomstasjoner kan sammenlignes med en stor pc. Datakabler og annet teknisk utstyr blir ødelagt under montering når vi har temperaturer godt under tjue minusgrader. Det er også svært vanskelig for montørene å jobbe i slik kulde, forklarer prosjektleder Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen.

- Nå har vi hatt en lengre kuldeperiode der vi ikke har hatt den framdriften som er nødvendig for å få de nye bomstasjonene i Miljøpakken klare til 1. mars. Derfor blir vi nødt til å forskyve oppstarten noen uker, sier Bjerkan.

Miljøpakken er en plan for transportpolitikken i Trondheimsregionen. De neste 15 årene blir det investert mer enn sju milliarder kroner for å forbedre transportsystemet i Trondheim og langs innfartsårene, for alle typer trafikanter. En del av finansieringa av Miljøpakken er bompenger, og de nye bomstasjonene bygges for å kreve inn disse midlene.

Halvparten av midlene i Miljøpakken skal gå til nye veger, mens den andre halvparten av midlene skal gå til tiltak for styrket kollektivtransport, investeringer i gang- og sykkelveger, økt trafikksikkerhet og bedre miljø.

Utsettelsen av innkrevinga får ingen konsekvenser for inntektene og tiltakene i Miljøpakken. Innkrevingsperioden vil vare 15 år fra oppstartsdato.