Utvidet åpningstid ved Bjørnfjell tollsted

Åpningstiden ved Bjørnfjell tollsted utvides til klokken 02.00 på hverdager i perioden januar - april. Dette går frem av regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2013.

Foto: Foto: Tollvesenet

Publisert Oppdatert

I dag stenger Bjørnfjell tollsted klokken 23.00, noe som har medført utfordringer for næringslivet i regionen, spesielt for fiskeeksportørene.

- Tollvesenet starter nå arbeidet for å tilrettelegge for utvidet åpningstid fra 1. januar 2013, og jeg ser frem til å kunne tilby ekspedisjonstjenester frem til klokken 02.00 fra nyttår. Åpningstiden blir utvidet for å tilpasse fiskeeksportørenes behov - spesielt i forbindelse med Lofotfisket, sier regiondirektør Anne Katarina Cartfjord i Tollregion Midt-Norge.

Mellomriksveien over Bjørnfjell er en viktig transportåre for de store sjømatbedriftene, både i nordre del av Nordland og i søndre del av Troms. Aktiviteten i fiskeri- og transportnæringen har økt de siste årene, og det har stor betydning for disse næringene å komme raskt ut på det europeiske markedet med fersk fisk.

- Jeg gleder meg stort over den utvidede åpningstiden som betyr svært mye for fiskeri- og transportnæringen, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Finansdepartementet har tidligere oppfordret Nordland fylkeskommune til å koordinere kontakten mellom næringslivet og Tollvesenet. Samarbeidet har vært konstruktivt og har nå gitt positive resultater.