Uvirksomme lys er OK

Har du for mange ekstralys på bilen? Hvis du fortsatt vil ha dem der og samtidig kjøre lovlig, finnes det løsninger.

Publisert Oppdatert

Regelverket om lys på kjøretøyer er regulert gjennom ECE-reglementet og en sovende regel som mange kanskje ikke kjenner til, heter ECE reg 48 punkt 5.22.

«Med unntak av refleksanordninger, skal selv lykter med godkjenningsmerke anses som fraværende dersom de ikke virker når man monterer lyskilde og/eller sikring.»

Dette betyr ifølge Statens vegvesen at ledningen må være fjernet eller klippet over slik at lykten ikke vil lyse selv om sikring og pære er montert.

Man kan altså ha lykter montert, selv om de ikke virker, hvis man gjør dette.

Da skal de heller ikke telles med når antall lux regnes sammen på en utekontroll.

Les også: Kontrollert seks ganger på et halvår

Men husk å klippe ledningen på et godt synlig sted, slik at man slipper å lete så lenge ved en eventuell kontroll.

Regelen er kanskje ukjent også for enkelte i Statens utekontroll, så vi ser for oss endel ekstra arbeid når antall lys ikke nødvendigvis angir samlet lysstyrke. For å være sikker bør strengt tatt hver lampe sjekkes fysisk for å se om den er koblet til, før man kan summere antall lux. Det kan medføre en del klatring når ekstralysene er montert tre-fire meter over bakken.

Fullt lovlig

Vi kjenner til at Vegdirektoratet jobber for å få på plass en nasjonal tilpasning for å eleminere dette regelen, men pr i dag sier regelverket at et ekstralys med en manglende eller klippet ledning er å regne som fullt lovlig å ha på bilen.

Statens vegvesen advarer likevel om at dersom det blir en trend med lykter som ikke er tilkoblet, vil kontrollene ute på veien ta lengre tid da det skal kontrolleres om de virker eller ikke.