Vær bussjåfør til du er 75

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for å kunne arbeide som buss- og drosjesjåfør fra 70 til 75 år. En slik endring i yrkestransportloven skal knyttes til aldersgrensen for å få kjøreseddel som gir rett til å kjøre buss eller bil i løyvepliktig persontransport.

Publisert Oppdatert

I forslaget er det lagt til grunn et krav om at sjåfører over 70 år må fornye kjøreseddelen hvert år fram til fylte 75 år. En slik fornying av kjøreseddel krever blant annet ny helseattest.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete begrunner endringen med at aldersgrensen for kjøreseddel har vært 70 år siden 1979. Helsemyndighetene har nå vurdert saken på nytt, og kommet til at aldersgruppen opptil 75 år har hatt en generell bedring i helsetilstanden.

Forslaget til endring er i samsvar med forslag TL tidligere har fremmet for Samferdselsdepartementet, og TL er derfor positiv til lovendringen.

Det legges opp til at lovendringen trer i kraft fra 1. juli 2009.