Varsler dyre utslippskutt

Det blir dyrere enn tidligere antatt å redusere klimagassutslippene, viser ny rapport om klimatiltak i transportsektoren.

Publisert Oppdatert

- Det faktum at prisen for å redusere klimagassutslippene innenfor transportsektoren ser ut til å være betydelig høyere enn tidligere beregnet, er ikke gode nyheter, men endrer ikke våre ambisjoner om å nå klimamålene. Vi tar rapporten til etterretning og vil følge den opp når klimameldingen skal revideres. Dette sier statssekretær Erik Lahnstein i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har mottatt rapporten «Klima og transport» fra Vista Analyse AS.

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet for å oppdatere kunnskapen om kostnader ved bruk av ulike virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor transportsektoren. Rapporten tar også for seg ulike virkemidlers effekter på klimagassutslippene innenfor sektoren.

Litteraturgjennomgangen som Vista Analyse AS har foretatt, viser at det knytter seg betydelige høyere kostnader ved klimagassreduksjoner i transportsektoren enn det som kommer fram i Statens forurensingstilsyns tiltaksanalyse fra 2007. Klimamålene for alle sektorer bygde på denne analysen.