Vegtilsyn på trafikksikkerheten løs

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er negativ til et uavhengig vegtilsyn. De mener at opprettelsen av et slikt vegtilsyn vil trekke midler bort fra tiltak med dokumenterte gode effekter på trafikksikkerheten som for eksempel midtdelere, sperrelinjer, godt vegdekke, opplysningskampanjer, bygging av gang- og sykkelveger mm.

Publisert Oppdatert

Forbundet er positiv til tiltak som vil bedre trafikksikkerheten. Det mener imidlertid at opprettelsen av et selvstendig vegtilsyn, som i prinsippet skal gjøre det samme som Statens vegvesen gjør på dette området i dag, i liten grad vil bidra til bedre trafikksikkerhet.

MEF mener derfor at ressursene til opprettelse og drift av et statlig vegtilsyn heller bør bli brukt til tiltak med dokumentert gode effekter på trafikksikkerheten og en styrking av Statens vegvesens ressurser på trafikksikkerhetsområdet.