Vegvesenet på vinterkurs

Mens folk flest tviholder på det som er igjen av varme og sommer, forbereder Statens vegvesen sine funksjonsentreprenører på å takle vinterens vanskeligste føre.

Publisert Oppdatert

Forrige uke var ledere for funksjonsområder i hele landet samlet til "Vinterkurs" på Gardermoen. Der fikk de fordype seg i praktisk vinterdrift; brøyting, strøing/salting og andre metoder for snø- og isrydding. Ikke minst ble de skolert i kvalitetsledelse. Vegvesenet har stilt krav til entreprenørene om selv å dokumentere hvordan de tilbyr trafikantene tilfredsstillende vegstandard.

En av nyhetene i de nye funksjonskontraktene som gjelder fra i høst er at entreprenørene skal rydde bort vegetasjon i et belte på seks meter inntil veg. Hittil har dette området vært på tre meter og endringen innebærer at det mange steder må settes på tungt utstyr for å fjerne et stedvis tykt vegetasjonsbelte.