Veibygging – litt her og der

Nylig la samferdselminister Liv Signe Navarsete frem regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan for de ti neste årene. Selv om de rødgrønne skal bruke nesten 322 milliarder kroner på vei, bane og sjø fram til 2020 – 100 milliarder kroner mer enn i forrige NTP-periode – var det få som tok bølgen i begeistring.

Knut Viggen blogg tegning

Knut Viggen blogg tegning

Publisert Oppdatert

Kanskje fordi det er nevnt andre og langt større tall de siste ukene. Ett av tallene er de 700 milliarder kronene oljefondet har tapt på aksjemarkedet de siste månedene. Penger som i stedet for å spekuleres på internasjonale børser, kunne ha gått til veier, skoler og sykehjem.

I løpet av noen få måneder har oljefondet tapt et helt statsbudsjett, eller alle pengene som fondet har tjent på børsoppgangen de siste årene.

Nå går ikke Norge konkurs av den grunn - vi risikerer ikke å komme i samme uføre som stakkars Island. Vi har fortsatt penger på bok.

Men det er kanskje på tide å vurdere om økt satsing på børsen er det naturlige førstevalget, eller om vi faktisk bør bruke pengene på å bygge opp en infrastruktur som er en moderne nasjon verdig.

Pengene som foreslås i NTP skal først gjennom budsjettbehandlinger, hvert eneste år frem til 2019. bare unntaksvis er det foreslått å lage prosjekter som strekker seg over mer enn ett budsjettår.

Når pendlerne på østfoldbanen ønsker seg flere og raskere tog, må de vente i beste fall i ti år til før et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski står ferdig. Ti år er lang tid for folk som sliter med forsinkelser og stappfulle tog i dag.

I Midt-Norge skal det lappes litt på E6, mens det skjer svært lite med riksveien som frakter fisk fra merdene på Hitra og Frøya til kunder i Tyskland og Paris.

I Nord-Norge blir det Hålogalandsbro på E6, men pengene strekker ikke til hvis veistandarden skal opp på europeisk nivå over hele linja.

Det blir ingen ny forbindelse fra Oslo til Vestlandet over Haukeli, noe som kunne ha gitt flere timer i spart reisetid. I stedet skal pengene satses på E16 gjennom Valdres.

På det indre østlandet skal det bygges ny firefelts motorvei, men lokale protestanter sørger nok for at det går både vinter og vår før veisystemet står ferdig. Og det kommer også til å koste dyrt, i form av nye bomstasjoner.

60 milliarder kroner mer i bompenger skal privat- og ikke minst yrkessjåfører ut med de neste ti årene. Hvis da ikke Siv Jensen og Fremskrittspartiet kommer til makta. De vil fjerne bommene.

Regjeringspartiet SV vil fjerne bilene og foreslår at det ikke skal selges biler som går på bensin etter 2014.

Vi som skriver artikler om transport og anlegg har vanskelig for å se for oss at et slikt forbud kan komme så raskt, selv om bilprodusentene jobber med både hybridløsninger og langt mer effektive batterier.

Men det hjelper kanskje å vedta noe hvis du synes biler og transport i utgangspunktet er noe forferdelig styggedom?

Hva synes du?