Veidekke skal bygge ny E39 i Høyanger i Sogn

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny E39 mellom Torvund og Teigen i Høyanger kommune

Publisert Oppdatert

Traseen blir 5,5 km lang og inkluderer en ny tunnel på 2,6 km. Fartsgrensen på strekningen blir 80 km/t. Når veien står ferdig vil de reisende spare nesten en km i forhold til dagens trase. Kontraktssum er på 211 millioner kroner ekskl. mva.

Noreviktunnelen

E39 er en viktig transportåre langs kysten på vestlandet. Dagens trase har dårlig standard med blant annet smal veibane, stor stigning og mangel på forbikjøringsmuligheter.Oppdraget omfatter bygging av 2,9 km ny vei i dagen, den 2,5 km lange Noreviktunnelen, 910 meter adkomstveier, 1160 meter private veier og 250 meter gang- og sykkelvei. Det inngår også fire mindre bruer/kulverter og to portaler.

Arbeidene starter opp allerede i august, og skal være avsluttet innen 30. august 2012. På det meste vil 50 mennesker jobbe på prosjektet fra Veidekke inkludert underentreprenører.