Veiens historie i bokform

Alle med et snev av markedsføringstalent vet når nye bøker bør lanseres – oppunder jul. Nå har Pax Forlag gitt ut sin julegave til den samferdselsinteresserte.

bokomslag

bokomslag

Publisert Oppdatert

Det er Sverre Knutsen som har skrevet boka "Veier til modernisering, Veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet". Ifølge forlaget (vi har ikke fått tilsendt noe anmeldereksemplar) handler denne boka om veinettets utbygging og funksjon i Norge fra midten av 1800-tallet og fram til den nye veiloven av 1912.

De første bilene kom i bruk i Norge i 1895-96. Frem til da var veinettet bygd for kjøring med hjulkjøretøy trukket av hest. Jernbanen opplevde en storhetstid fra begynnelsen av 1850-årene frem til første verdenskrig. Hvordan kom disse endringene til uttrykk? Ble det mindre veier, flere veier eller andre typer veier?

Videre var tre viktige skikkelser vesentlige i denne perioden, veidirektørene C.W. Bergh, Hans Hagerup Krag og Johan Kristian Skougaard. De og deres virke, både med hensyn til utformingen av veipolitikken og den tekniske ledelse av veietaten, er en del av denne fortellingen. Krag er dessuten viet et eget kapittel.

At vi hadde framsynte beslutningstagere som satset på infrastruktur i en tid da Norge var et fattig land, skal vi være svært glade for i dag. Se bare på dagens veistandard og hvordan politikerne bygger klattvis og delt, uten helt å klare det. Skulle ikke forundre oss om en og annen samferdselspolitiker villa ha nytte av å få den nye boka fra Pax Forlag under juletreet?