Veilistene er revidert

Fra 1. februar i år presenterte Statens Vegvesen reviderte riksveilister og dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport.

Publisert Oppdatert

Noe av revisjonen har sin årsak i at 60 prosent av de strekningene som tidligere var riksveier nå er blitt fylkesveier. Både riks- og fylkesveien er lagt ut på www.vegvesen.no.