Veisatsing sluker 5900 mål matjord

I Nasjonal Transportplan er det denne gang tatt med en oversikt over hvor mye matjord som blir lagt under asfalt og jernbane. Regjeringens egne tall er 5900 mål dyrka jord, noe som får jordverninteressentene til å reagere. De mener at det i et samlet ressurs- og miljøperspektiv er viktig å ta vare på matjorda.

Publisert Oppdatert