Veitunneler kan få restriksjoner

Statens vegvesen har nylig bedt Samferdselsdepartementet ta standpunkt til et forslag til policy for transport av farlig gods i veitunneler.

Publisert Oppdatert

Der går det blant annet frem at Norge ennå ikke har innført europeiske bestemmelser som trådte i kraft 1. januar i år om skilting av tunneler med restriksjoner, og skilting også av omkjøringsveier.

Statens vegvesen har i løpet av året vurdert behovet for slik skilting, opplyser veidirektør Terje Moe Gustavsen i et brev til Samferdselsdepartementet.

Fra 1. januar 2010 skal alle tunneler i Europa merkes i henhold til bestemmelsene i ADR dersom det er innført restriksjoner for transport av farlig gods.

Det har ikke lykkes tungt.no å få kommentar/utdyping fra Statens vegvesen.