Tolltull til sjøs

Velkommen ombord, eller...?

Fjord Line ønsker å frakte gods på transportetappen mellom Stavanger og Bergen på sine seilinger til og fra Hirtshals i Danmark. Foreløpig stenger norske tollregler for å flytte opptil 100 vogntog hver dag fra vei til sjø.

Fjord Line ønsker å avlaste E39 med opptil 100 vogntog i døgnet, men norske tollregler hindrer dem.

Fjord Line ønsker å avlaste E39 med opptil 100 vogntog i døgnet, men norske tollregler hindrer dem.

Publisert Oppdatert
Cargosjef Rune Hetland håper på en snarlig løsning på tolltullet.

Cargosjef Rune Hetland håper på en snarlig løsning på tolltullet.

Tilbake i 1993 startet Fjord Line sine seilinger mellom Norge og Danmark. Den gang kunne tungtrafikken utnytte ledig kapasitet ombord i MS «Bergen» og være med mellom Bergen og Stavanger, et populært tilbud for mange.

Sist sommer ble verdens mest miljøvennlige ferge, MS «Stavangerfjord», satt inn på denne ruten. Til våren får den selskap av MS «Bergensfjord» og sammen sørger de for daglige avganger mellom Bergen-Stavanger og Hirtshals.

Les også: Verdens første LNG-ferje i utenriksfart

Frustrert

Mye å glede seg over, altså. Likevel er det en frustrert cargosjef vi møter på kaien i Bergen. Tidligere i år søkte Fjord Line til Tollvesenet om å få frakte vogntog mellom Bergen og Stavanger og motsatt, men fikk blankt avslag.

Rune Hetland skulle gjerne sett at regelverket hadde vært enklere. - Fjord Line driver utenriksfart og skal dermed ikke tjene penger på innenriksfart ifølge myndighetene, sier han.

Stridens kjerne

Fjord Line er med sine skip i utenriksfart fritatt for merverdiavgift og andre norske særavgifter på salg av mat og drikke om bord. Avgiftsfritaket på salg av mat og drikke på hele strekningen mellom Norge og Danmark medfører at Fjord Line som følge av norske tollbestemmelser ikke kan ta med vogntog og sjåfører mellom Bergen og Stavanger og motsatt.

Disse etappene seiler Fjord Line med halvfulle skip, siden halvparten av godsvolumet og passasjerene går over havnen i Risavika ved Stavanger. Fjord Line vil dermed kunne ta ca femti vogntog hver vei hver dag året rundt.

Presisering

- Vi ønsker at det i norske tollregler blir tatt inn en presisering som gjør det mulig for skip som seiler i utenriksfart til også å frakte gods mellom destinasjoner innenriks i Norge, sier Hetland. Fjord Line strekker seg langt for å løse problemet.

- Vi mener godstransportørene som eventuelt vil benytte seg av rederiets tilbud mellom Bergen og Stavanger ikke skal ha fordel av å kjøpe mat og drikke om bord som er unntatt norsk merverdiavgift og særavgifter.

For å komme rundt denne problemstillingen foreslår vi at det innføres en sjablonmessig avgift for hver godstransportør, basert på kjøp om bord av mat og drikke som minst tilsvarer gjennomsnittlig omsetning per passasjer. Denne avgiften sender vi uavkortet til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Dermed sikrer man at alle krav om betaling av merverdiavgift og særavgifter for servering om bord blir oppfylt, fastslår han.

Mer om denne saken i TransportMagasinets desemberutgave.

Tollvesenet mener at en yrkessjåfør ikke kan spise avgiftsfri middag ombord i en utenriksferge mellom Bergen og Stavanger, for så å kjøre i land igjen.

Tollvesenet mener at en yrkessjåfør ikke kan spise avgiftsfri middag ombord i en utenriksferge mellom Bergen og Stavanger, for så å kjøre i land igjen.