Vellykket om sikring av last

Lørdag 8. mai inviterte NLF avd. Østfold til en temadag om sikring av last. På Svinesund kontrollstasjon hadde de lastet opp ni forskjellige vogntog med mange typer last, så gikk kontrollørene over det hele med publikum til stede. Det ble noen aha-opplevelser.

Publisert Oppdatert

Bakgrunnen for arrangementet til NLF avd. Østfold var tungbilulykker der det har blitt påstått at lasten har vært for dårlig sikret. Dessuten er NLF også lei mange av diskusjonene rundt hvor bra lasta skal sikres. Derfor hadde de lastet opp ni forskjellige vogntog med mange forskjellige typer last, og lastet dem slik de mente var tilstrekkelig. Vel, de hadde også lagt inn noen "feil" for å se om kontrollørene oppdaget dette.

Kontrollørene var ansatte i Statens vegvesen på Svinesund kontrollstasjon, samt en representant fra UPs Miljøpatrulje. I tillegg var Martin Visnes fra Statens havarikommisjon for transport til stede. Den som holdt tråden i det hele var lastebileier Erik Graarud, mens lastsikringsekspert Kjetil Meaas fra NLF kom med sine innspill på lastsikringen.

Det er ingen tvil om at NLF hadde lagt ned en fin innsats i forkant av arrangementet. Blant vogntogene som skulle kontrolleres var det et stort spenn av type lass. Fra et vogntog fra et vaskeri som kjørte vogner med vasketøy, via vogntog lastet med returpapir, til biler lastet med granittblokker, stående betongvegger og store flytebrygger. Først sto lastebilene oppstilt en og en halv time, slik at alle kunne gå rundt og danne seg en mening om hvordan lastsikringen var utført. Deretter ble ett og ett vogntog kjørt fram på vekta for bedømming.

Nå skulle man tro at dette var grei skuring og at det ikke ville bli noen diskusjoner, men den gang ei. Flere ganger kom det fram at bransjen ikke var enige med kontrollørene. De sistnevnte hadde alltid noe å legge til som burde vært gjort bedre. Visnes fra havarikommisjonen kastet ut en brannfakkel da han ba transportørene ta stilling til om de egentlig hadde riktig utstyr til transporten de skal utføre. Dette kom opp i forbindelse med transport av en lang flytebrygge der det var litt dårlig plass til sette på ekstra lassikring i framkant av brygga.

- Her er det snakk om en totallengde som er maksimalt av hva vi kan kjøre på dispensasjonen vår uten følgebil. Blir denne transporten mer trafikksikker hvis vogntoget blir fem centimeter lenger og må bruke følgebil? Vi må faktisk kunne jobbe ut fra en mellomting mellom de perfekte løsninger, og det som fungerer innenfor rammen av utstyret vi har til rådighet, repliserte Graarud.

Ellers snakket vi med en av lastebileierne etterpå. Han hadde et lass med returpapirballer på vogntoget sitt. Da kontrollørene gikk rundt i forkant oppfattet han at sikringen var bra nok, men når bilen ble kjørt fra for bedømming fant de allikevel noe å pirke på.

Ellers skal NLF avd. Østfold ha skryt for å sette lastsikring på dagsordenen på denne måten. Det hele ble mye mer levende enn å sitte i en konferansesal å snakke om slike temaer. De mange frammøtte lastebileiere og -sjåfører satte også pris på arrangementet, og det var flere engasjerte publikummere på plass. At mange av deltagerne, også blant kontrollørene, ikke alltid var helt sikre i sine påstander kom også tydelig fram. Hva med å utforme en felles "bibel" for lastsikring, som både sjåfører og kontrollører må forholde seg til?

I tillegg til lastsikringsarrangementet fikk de frammøtte også en demonstrasjon av Tollvesenets fastmonterte skanner, mens Statens vegvesen viste en interessant film om lastsikring. Det hel var et vel gjennomført arrangement som vi gjerne ser flere av i framtiden.