Verdens første til Asko

- Dette er verdens første distribusjonsbil med bioetanoldrift, sa Torbjørn Johansson, da den nye miljøbilen ble presentert for miljøvernminister Erik Solheim onsdag. Men det koster å være først; nærmere bestemt 1,6 millioner kroner.

Asko distribusjonsbil med bioetanoldrift scania

Asko distribusjonsbil med bioetanoldrift scania

Publisert Oppdatert

Asko har til daglig mellom 500 og 600 lastebiler gående rundt med matvarer i Norge. Derfor er de også opptatt av at de representerer en miljøbelastning, noe de ønsker å gjøre noe med. I nært samspill med Scania, Skab og Thermo King, har de tatt fram verdens første distribusjonsbil med bioetanoldrift!

Selve chassiset er en Scania P270 med etanolmotor. Etanolmotor benyttes i dag blant annet i over 20 busser i Oslo-området, men når det gjelder lastebiler har det hittil bare vært bygget et fåtall prosjektbiler. Bilen til Asko skal, i henhold til dem selv, være verdens første distribusjonsbil med bioetanoldrift. Drivstoffet produseres ved Borregaard fabrikker i Sarpsborg, og de har pr. i dag kapasitet til å produsere nok drivstoff til ca. 200 tunge kjøretøyer. Ved bruk av bioetanol som drivstoff kan CO2-utslippene reduseres med opptil 90%, videre blir utslipp av NOx, partikler og hydrokarboner, mindre enn på dagens Euro5-motorer.

Påbygget er signert Skab og er utstyrt med tre temperatursoner, slik at Asko kan samdistribuere forskjellige matvarer med forskjellige temperaturkrav. Dette for å oppnå færre transporter og dermed en bedre miljøgevinst. Inndelingen inne i skapet har blant annet en helt ny type tetting mellom de nedfellbare skilleveggene. Tettingen foregår ved hjelp vakuum som i prinsip sørger for konstant tetting. Dette er de første i sitt slag og Skab har patentsøkt løsningen. I tillegg er påbygget utstyrt med en automatisk rullgardin bakerst (styrt via liftens fjernkontroll), som også hjelper til for å unngå at temperaturen stiger eller synker inne i skapet når liften er nedfelt. Utvendig er påbygget utstyrt med avrundede hjørner samt sideskjørt, for å bedre på luftmotstanden.

Skapet er utstyrt med det nyeste nye når det gjelder aggregat. Det er snakk om et 3-temp kryogenaggregat fra Thermo King. Dette aggregatet benytter regenerert CO2 til drift og nedkjøling og gjenbruker således Co2 i stedet for å produsere ny. CO2 som benyttes er et biprodukt fra blant annet norsk kunstgjødselproduksjon. I og med at aggregatet ikke er diseldrevet, støyer det nesten ikke.

- Kostnadene ved innkjøp og drift av denne bilen er ca. 50% dyrere sammenlignet med en konvensjonell distribusjonsbil for matvarer. Dette må politikerne gjøre noe med, slik at det blir et konkurransedyktig alternativ, sa Torbjørn Johansson i Asko til miljøvernminister Erik Solheim som var spesielt invitert til avdukingen.

- Dette var veldig hyggelig og interessant. Når det gjelder hvilke virkemidler vi politikere kan ta i bruk for å gjøre slike kjøretøyer konkurransedyktige, er det et spørsmål jeg må ta med meg tilbake til Stortinget, repliserte statsråden før han fikk æren av å prøvestarte lastebilen.

I disse miljøtider lanseres jo den ene grønne løsningen etter den andre, men få eller ingen sier noe om hva det hele koster. På spørsmål fra undertegnede kom det fram at denne aktuelle bilen hadde en prislapp på mellom 1,6 og 1,7 millioner kroner. Da sier det seg selv at noen må ta noen grep for å få slike biler økonomisk spiselige. En pilotprosjektbil redder ikke verden, men det er selvsagt flott at noen går i front og viser hva som er mulig.