Verksted for spritbusser og EX-hall

Med ca 170 busser i kundeporteføljen og med levering av 21 etanolbusser til UniBuss, har Norsk Scania bygget eget bussverksted ved anlegget på Furuset.

Publisert Oppdatert

Bussverkstedet, som tidligere var en gammel verkstedhall, har kostet 3,6 millioner kroner å bygge og er spesialutrustet for å kunne ta i mot etanolbussene. Etanol er ren sprit og meget brannfarlig, og av den grunn er det gjort en del tilpassninger i verkstedet.

Verkstedet er på til sammen 430 kvadratmeter, rommer tre løp, som hvert er 18 meter langt og sju meter i bredde. Verkstedet er offentlig godkjent og utfører alle typer bussreparasjoner.

Ved samme Scania-anlegg er det også bygget en egen EX-hall for blant annet service og reparasjon av ADR-tankbiler. Den eksplosivsikre hallen er separert fra resten av verkstedet med spesialbygd vegg, den har eget ventilasjonsanlegg, gassdetektorer og vinduer og dører er konstruert for å gi etter ved en eventuell eksplosjon.

Ved å bygge en slik hall kan servicearbeid og lettere vedlikehold utføres uten at tankene på bilene må tømmes og rengjøres, noe som er både tids- og kostnadsbesparende for bileierne.

Tungt.no får opplyst at det ikke finnes noen klare retningslinjer for utforming av EX-haller i Norge. Norsk Scania har vært igjennom en to år lang prosess før hallen sto ferdig nå nylig.

Konsulentene som har jobbet med utformingen, har måtte kombinere forskrifter fra både DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap), Arbeidsmiljøloven, Vegdirektoratet, Brannvesenet og HMS-forskrifter, for å komme frem til det endelige resultatet.