- Verre enn 1972-nivå

Transportbransjen er like ulykkesutsatt nå som i 1972. Byggebransjen er blitt mye tryggere, viser tall fra Arbeidstilsynet. - For deler av næringen er situasjonen blitt verre, sier forbundssekretær Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund reagerer kraftig på tabben fra Statens vegvesen,

Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund reagerer kraftig på tabben fra Statens vegvesen,

Publisert Oppdatert

Transportbransjen er fortsatt en verstingbransje når det gjelder dødsfall, alvorlige ulykker og skader i forbindelse med arbeid. Byggebransjen, som tidligere hadde mange skader og ulykker, er blitt mye tryggere de siste 40 årene. Det viser tall fra Arbeidstilsynet.

Bladet Arbeidsmiljø skriver at ulykkesstatistikken i transportbransjen, i motsetning til de fleste andre bransjer, har stått stille siden 70-tallet. I 1972 ble det registrert tre-fire ganger så mange dødsfall i byggebransjen som i transportbransjen, både i absolutte tall og i forhold til ansatte. I dag ligger de to omtrent på samme nivå. ?- De mest presise anslagene vi har for risiko i nyere tid stammer fra 2000-2003. De viser faktisk at transport lå høyere enn byggebransjen med 4,13 mot 2,86 døde per 100 millioner arbeidstimer, sier overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet til fagbladet Arbeidsmiljø. ?

Økende risiko

- Når dødstallene pr 1000 sysselsatte har ligget stabilt i transportbransjen siden 1972, kan dette tyde på at den reelle risikoen i denne bransjen faktisk er økende, konkluderer hun. ?Selv om statistikk over arbeidsskadedødsfall er et grovt mål for risiko, mener Wergeland vi ikke vil få noen bedre risikoindikator i overskuelig framtid. ?- Den manglende reduksjonen i arbeidsskadedødsfall over tid må leses som en alvorlig utfordring både for transportbransjen selv, og for Arbeidstilsynet, sier Wergeland til Arbeidsmiljø.

Selvkritisk bransje

Tallene overrasker ikke forbundssekretær Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund. ?- Vi tror faktisk situasjonen for deler av næringen er enda verre enn det statistikken viser, sier han.

- Transportbransjen fikk i mange år "leve sitt eget liv", og det har generelt vært lite fokus på HMS. Først i 2005 fikk vi en egen forskrift om arbeidstid for sjåfører. Det har til en viss grad gitt økt oppmerksomhet rundt arbeidstidsproblematikken, men det utføres fortsatt alt for lite kontroller.

Få organiserte

Transportbransjen har blitt uoversiktlig, mener Kvam. I tillegg er organisasjonsgraden vesentlig lavere enn i de øvrige transportnæringene. ?- Det er et stort antall bedrifter, hvor mange er små med 3-10 biler. I tillegg er kun 10-20 prosent av sjåførene organiserte, sier Kvam som mener bransjens interne fokus på sikkerhet er for dårlig.

- En av årsakene er at mange sjåfører kjører på ren prestasjonslønn. NTF har i mange år kjempet for å få innført forbud mot akkordlønn i bransjen, men har så langt ikke lykkes. 

Bildet: Geir Kvam, YTF