"Vi blir berørt av finanskrisen"

Publisert Oppdatert

VG har spurt en rekke bedrifter om hva de mener om hvordan finanskrisen vil innvirke på nettopp deres drift. Her er noen utvalgte svar:

NCC

- Vi starter ikke opp med nybygging av boliger, sier Cecilie Martinsen.

Veidekke

- Vi kommer til å produsere 300 boliger i stedet for det normale som er 900 boliger, sier Kai K. Henriksen.

Nanset Standard

- Vi regner med en nedgang i omsetningen på 30 prosent (20 mill.). Vi selger anleggsmaskiner - et marked som venter en nedgang på 50 prosent i 2009, sier Tom Johansen.

Moelven

- Vi hadde planlagt å investere i ny modulfabrikk til 60 mill. Det er nå skrinlagt. Reduserer bemanningen med 200, sier Hans Rindal. Maxbo

Bauhaus Norge

- Dersom finanskrisen drar ut kan vi bli nødt til å si opp eller permittere ansatte, sier Mads Jørgensen.

Block Watne

- Vi kjøper ikke nye tomter og setter ikke i gang kostnadskrevende prosjekter. Har nedbemannet med 100 ved utgangen av 2008, sier Elisabet Landsend.

DrammensHus

- I 2009 vil vi tjene rundt 50 millioner. I år vil vi også tjene 20 prosent mindre enn de 70 millionene vi hadde regnet med, sier Kyrre Hagen.

MesterHus

- Vi har stanset byggingen av rundt 200 leiligheter som var planlagt igangsatt i år, sier Raymond Myrland.

Glava

- Vi vil bruke mindre penger på vikarerm ekstrahjelp og lønninger, sier Jon Karlsen.

Skanska

- Vi har ikke startet opp noen nye boligprosjekter de siste månedene. Siste måneden har vi nedbemannet med 120 personer, særlig i Nord-Norge, sier Geir Linge.

Steen & Strøm

- Ganske sannsynlig at planlagte prosjekter blir utsatt, sier Olav Line.

Norema og Sigdal

- Nedgangen i nybyggmarkedet har stor effekt for oss. Ca. 15 prosent lavere omsetning i 2009, investeringsstopp innen maskineri og produksjon, sier Glenn Andresen.

Thon Hotels

- Det vi ser på er oppussingsprosjekter. Vi vil være mer varsomme med hva vi bruker penger på, sier Morten Thorvaldsen.

Tollpost Globe

- Investeringer er stoppet. Ansettelsstopp, ingen vikarer og overtid, sier Ole Hagen.

Jøtul

- Vi ansetter 30. Vi øker i utlandet, reduserer i Norge. Vi vil generelt være forsiktige, sier Erik Moe.

Firda Billag

- Vi regner med en omsetningsnedgang på ti prosent. Konsekvensen er at vi må skyve vedlikehold fremover i tid, sier Wilhelm Gjertsen.

Hæhre Entreprenør

- Vi setter eiendomsinvesteringer på vent til lettelse i finans kommer, sier Knut Harstad.

Surnadal transport

­ Bare en liten nedgang her. Men vi ser nøye på kostnadene, sier Svein Erik Nilsen.

O.N. Sunde

- Noen prosjekter blir nok vurdert enda en gang, sier Bjørn Paulsen.