- Vi er faktisk imponerte

Denne uttalelsen kommer fra UPs Miljøpatrulje 252, når vi spør dem om hvordan de opplever tungtrafikken på RV3 gjennom Østerdalen. Men bare rosenrødt er det ikke.

f.v. politibetjent Hans Christian Trøseid, og politibetjent Harald Østlid i Miljøpatrulje 252. politi

f.v. politibetjent Hans Christian Trøseid, og politibetjent Harald Østlid i Miljøpatrulje 252. politi

Publisert Oppdatert

Etter alt snakk om hvor farlig det er å kjøre RV3 gjennom Østerdalen, og innspill fra yrkessjåfører om at hastigheten er for høy i mange tilfeller, tok vi en prat med Miljøpatruljen som har RV3 som en del av sitt distrikt. Det er politibetjentene Hans Christian Trøseid og Halvor Østlid i patrulje 252 vi treffer da vi stopper på kontrollstasjonen på Løten denne dagen.

Sammen med tjenestemenn fra Statens vegvesen har de en tungbilkontroll, og vi får ved selvsyn oppleve hvorfor Miljøpatruljen har et godt forhold til de som blir kontrollert. Når sjåførene åpner vinduet eller døra, hilser polititjenestemennene til lua, forteller høflig hvem de er og slår rett og slett av en hyggelig prat med sjåførene. Hvor kommer du fra? Hva har du i lasta?, og andre relevante transportspørsmål sørger for at lista for kontrollen er lagt en gang for alle. Etterpå setter vi oss ned med politimennene og tar en prat over en kopp kaffe.

- Vi går ikke inn i førerhytta på bilene når vi er på kontroll. Dette er sjåførenes arbeidsplass og ofte soverom, så det tilhører privat område. Men det er viktig å få fram at vi er ute for å utføre en jobb, akkurat som dem, forteller Trøseid.

Da vi tar opp meldingene om at mange mener det går for fort gjennom Østerdalen, nikker de bekreftende på hodet. De har hørt det de også, ikke minst på de faste "Stambord-møtene" på Hanestad-Kroa.

- Det er de gode, gamle gutta som sier at det går for fort. De som har fått mye erfaring etter mange år bak lastebilrattet. Vi har ofte fartskontroller i Østerdalen, spesielt i sommerhalvåret. Men vi er faktisk imponerte over hvordan de aller fleste yrkessjåførene kjører, sier Østlid.

Nå er det ikke sikkert like lett å utføre fartskontroller myntet på transportnæringa. Jungeltelegrafen går raskt når politiet rigger seg til for kontroll, men det ser ikke ut til å bekymre de to tjenestemennene.

- Hvis vårt nærvær bidrar til at trafikken roer seg, har vi oppnådd mye. Vi er i utgangspunktet ikke ute etter å ta flest mulig, men vi skal være en brikke i puslespillet for å få til best mulige forhold i transportnæringa. Vi skal luke ut verstingene, sier de to til tungt.no og TransportMagasinet.

De er opptatt av at alle faktisk har en rett til å bruke veien, det er snakk om et stort samspill mellom fotgjengere, syklister, traktorer, lokaltrafikk og gjennomfartstrafikk.

- At privatbillister ofte føler at lastebilene kjører for fort, tror vi henger mye sammen med at lastebilene har kalibrerte speedometer, mens personbilene ikke har dette. Dermed har sistnevnte gruppe ofte feilvisning på sine speedometre. Men det er uansett viktig at yrkessjåførene er seg sitt ansvar bevisst og ikke kjører for nært de forankjørende. Til slutt må vi legge til at vi synes det er meget positivt at folk i transportbransjen selv tar opp disse problemene, avslutter politibetjentene Hans Christian Trøseid og Halvor Østlid i UPs Miljøpatrulje 252.

Les også: - Det er billig å gjøre noe med veistandarden her

Les også: TM og tungt.no tar pulsen på Rv.3 Østerdalen