”Vi følger opp Nasjonal Transportplan”

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) avviser enhver kritikk om at Regjeringen ikke følger opp NTP i neste års statsbudsjett. Anleggsbransjen mener likevel at oppfølgingen er for svak.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Publisert Oppdatert

Statsråden inviterte til pressetreff på Økern i Oslo tirsdag ettermiddag bare noen timer etter at finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) hadde avslørt hovedtrekkene i budsjettet.

På Økern bygges for tiden det svært omfattende Ring 3 Ulven - Sinsen-prosjektet til 3,8 milliarder 2010-kroner. Prosjektet, som ferdigstilles i 2014, startet opp allerede for to år siden og består av en rekke ulike anleggsarbeider over et relativt stort geografisk område og tett inntil boligområder og svært trafikkerte veier.

Samferdsel fremstår som en av vinnerne i budsjettkampen, med et budsjettforslag på 29,4 milliarder kroner. Det er en vekst på 2,8 milliarder kroner, eller 10,6 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2010.

Likevel er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skuffet. Etterslepet for riksveiinvesteringer er på 2 milliarder kroner etter to år av inneværende transportplanperiode. - En oppfyllingsgrad på 45 prosent for riksveiinvesteringer etter to år er for dårlig, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Drift og vedlikehold

Det er særlig drift og vedlikehold som løftes i neste års samferdselsbudsjett, og da spesielt på jernbanesiden. Men det gis også plass til 1000 kilometer med nytt asfaltdekke på riksveiene. Det blir også bevilget en milliard kroner til rassikring. - Det er et formidabelt løft på vedlikeholdssiden og vi begynner arbeidet med å ta igjen etterslepet, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

På dette området er MEFs reaksjoner også mer positive, selv om bransjen hadde sett flere konkrete tiltak.

- Lite fremtidsrettet

Mens Meltveit Kleppa var mest opptatt av å fortelle hvor mye mer Regjeringen satser på samferdsel i 2010, sammenlignet med 2005 og årene før 2005 da en annen regjering styrte landet, synes maskinentreprenørene at statsbudsjettet fortsatt er for lite fremtidsrettet.

- Anleggsbransjen har ledig kapasitet til å ta på seg flere oppdrag og MEF mener budsjettet for 2011 ville vært en god anledning til å fremskynde flere større veiprosjekter. Flere av prosjektene i NTP 2014-2019 bør derfor fremskyndes til perioden 2010-2013 ved at regjeringen tar i bruk alternative, mer langsiktige finansieringsformer, sier Trond Johannesen.