Vi har en tunnelsikkerhetsforskrift

Forskriften gjelder for tunneler på riksvegnettet som er lenger enn 500 meter og skal sørge for minimum sikkerhetskrav for disse. I Norge finnes det i dag 253 slike tunneler. Samlet lengde utgjør 524 km. 

Publisert Oppdatert

Fakta om tunneler i Norge

Totalt har vi 1060 tunneler på riks- og fylkesvegnettet i Norge.

De aller fleste tunnelene er svært korte.

Mindre enn halvparten av tunnelene på riks- og fylkesvegnettet er lenger enn 500 meter (484 tunneler).

Ved inngangen til 2013 var det på riksvegnettet totalt 498 tunneler med en samlet lengde på 578 km.

Etter brannen i Gudvangatunnelen mandag har spørsmål om sikkerhet i norske tunneler blitt aktualisert.

Statens vegvesen har en egen tunnelsikkerhetsforskrift for tunneler på riksvegnettet som er lenger enn 500 meter. Denne forskriften er retningsgivende for Statens vegvesens arbeid med tunnelsikkerhet. I Norge finnes det i dag 253 slike tunneler.

Du finner tunnelsikkerhetsforskriften her.

De fleste trenger mindre tiltak

Omlag 30 av disse 253 tunnelene er bygd etter 2007 og er dermed bygd i henhold til kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Det er også gjennomført rehabilitering av eldre tunneler bygd før 2007. Dette arbeidet fortsetter og det gjenstår rundt 200 tunneler som må rehabiliteres før 1. april 2019. Dette for å imøtegå EUs regler på området.

I de fleste eldre tunnelene er det behov for mindre tiltak for å oppfylle Tunnelsikkerhetsforskriften, mens for noen eldre tunneler er det behov for omfattende tiltak. 

Vegvesenet har beregnet at det vil koste om lag 7 milliarder kroner å innfri Tunnelsikkerhetsforskriften.

I hovedsak godt sikret

Det har hittil ikke omkommet personer som følge av brann i tunneler i Norge. Statens vegvesen er av den oppfatning at tunnelene i Norge i hovedsak er godt sikret og jobber nå med et handlingsprogram for perioden 2014-2017.

Dette handlingsprogrammet blir offentliggjort i januar 2014. Handlingsprogrammet vil gi en oversikt over hvilke tiltak og hvilke tunneler som prioriteres gjennomført i neste fireårsperiode innenfor de rammene som er gitt i NTP.