- Vi har ikke "godkjent" sier Datatilsynet

Publisert Oppdatert

Gjennomsnittsmåling ikke godkjent av oss, sier Datatilsynet i en melding.

Datatilsynet mottar henvendelser fra publikum som stiller spørsmål ved hvorfor Datatilsynet har godkjent automatisk måling av gjennomsnittsfart, som Statens Vegvesen nå tar i bruk på flere strekninger.

Datatilsynet finner for ordens skyld grunn til å presisere at Datatilsynet ikke har "godkjent" ordningen, slik enkelte av Vegvesenets representanter har hevdet overfor media.

Datatilsynet har helt fra starten vært skeptisk til automatisk måling av gjennomsnittsfart. Tilsynet mener denne typen kontroll medfører et betydelig inngrep i personvernet fordi alle kjøretøy som passerer punktene blir fotografert. Dette er således nok et tiltak som opphever den alminnelige og lovlydige borgers rett til anonymitet.

Det ligger et politisk vedtak bak innføringen av automatisk måling av gjennomsnittsfart og Samferdselsdepartementet hjemler tiltaket i veitrafikklovens § 5.

Selv om Datatilsynet har vært skeptisk til tiltaket, har tilsynet hatt en god dialog med Statens vegvesen når det gjelder selve den praktiske implementeringen av gjennomsnittsmålingen. Målet har vært å få redusert personvernulempene, gitt rammebetingelsene. Datatilsynet vil selvsagt også føre kontroller med bruken av systemet, blant annet når det gjelder sletterutiner, tilgangskontroll og annet vedrørende internkontroll og informasjonssikkerhet.