"Vi må endre holdninger"

Publisert Oppdatert

Politiet i Bergen er bekymret over den sterke økningen i antallet moped- og sykkelulykker i byen.

De to siste årene har Bergen vært forskånet mot mopedulykker. Men utviklingen nå er av det negative slaget. Spesielt september ble en stygg måned.

12 ulykker

For den siste måneden fikk politiet melding om 12 ulykker der mopeder var involvert. Det er ni mer enn tilsvarende måned de to siste årene. Også ulykkestallene på syklister er dyster lesning.

"Aggressiv kjøreadferd"

- Vi er naturligvis bekymret, sier politioverbetjent Jan Gunnar Bøe ved trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon til NRK Hordaland.

- Spesielt den siste måneden har vært tøff når det gjelder mopedulykker. Når det gjelder sykkelulykker så er det nok dessverre store mørketall. Vi får bare inn ulykkene der folk har gått til legevakten.

Bybane- bygging og lav bemanning

Å finne direkte årsaker til de mange ulykkene er ikke lett. Men politiet har flere teorier om hva som kan spille inn. Byggingen av bybanen kan være en av dem.

- Endring i trafikkmønsteret og trafikksituasjonen kan være en årsak. Vi får nesten daglig inn meldinger om hvor utrolig kreativ folk er blitt i trafikken for å spare noen minutter på vei hjem. Da skjer det ofte ulykker, sier Bøe som legger til at folk har et holdningsproblem.

Lav bemanning i politiet er en annen årsak som Bøe trekker frem.

- Vi er mindre synlig i trafikken på grunn av at vi ikke har full bemanning. Det er en sterk årsak. En annen kan selvsagt også være at det er flere mopeder og sykler i trafikken. Men dette har jeg ikke noe tall på.