- Vi taper stadig terreng

Publisert Oppdatert

Forhandlingene med Nettbusskonsernet ga det samme lønnstillegget som i forhandlingene mellom LO og NHO. Forbundssekretær Roger Hansen sier til Transportarbeideren at bussarbeiderne nok en gang taper terreng i forhold til industriarbeiderlønn.

- Resultatet som er oppnådd i de fire overenskomstene for bussarbeiderne betyr at vi på nytt taper terreng i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette til tross for at hensikten med å lage bussbransjeavtalen nettopp var det motsatte, sier forbundssekretær Roger Hansen (bildet) i Transportarbeiderforbundet etter at forhandlinger ble avsluttet med Nettbusskonsernet onsdag 15. april.

Det samme for alle bussarbeidere

Forhandlingene ga det samme resultat som mellom NHO og LO for bussarbeiderne: 1 krone timen i generelt tillegg, og 1 krone i lavlønnstillegg for de som har Transportoverenskomsten, Konsernoverenskomsten i Nettbuss og Borgbussoverenskomsten.

- I forhandlingene om bussbransjeavtalene var det ikke mulig å oppnå noe utover den ene krona som LO og NHO ble enig om at alle skal ha, sier Hansen.

Årsaken til at bussarbeiderne nok en vil tape terreng i forhold til industriarbeiderne tror Hansen skyldes to forhold: For det første fordi alle buss-overenskomstene er normalønnsoverenskomster uten mulighet for forhandlinger utenom de sentrale lønnsoppgjørene. For det andre er det i sentralt styrte mellomoppgjør ingen mulighet for forbundsvise tilleggsforhandlinger, noe som hindrer en rimelig lønnsutvikling for disse overenskomstene.

Systemet tar kvelertak

Forbundssekretær Roger Hansen forteller at både forhandlingsutvalget og forbundets administrasjon er irritert over situasjonen.

- Vi har gjort både LOs ledelse og motparten oppmerksom på den negative lønnsutvikling forhandlingssystemet gir. Likevel har det så langt ikke vært mulig å få gjennomslag for tiltak vi mener er nødvendig i denne bransjen, sier Hansen.

Han understreker forståelse for de økonomiske problemene i den pågående finanskrisen. Han skjønner at det kan være nødvendig å begrense kostnadsutviklingen, i alle fall innen den konkurranseutsatte industrien.

- Men det kan ikke være nødvendig å iverksette tiltak som nærmest tar kvelertak på lønnsutviklingen i rutebilsektoren av den grunn, mener forbundssekretæren.

Hvem avtalen gjelder for

Forhandlingsresultatene gjelder for Transportoverenskomsten, Konsernoverenskomsten i Nettbuss, Borgbussoverenskomsten og Bussbransjeavtalen i TL og Nettbuss.

De lokale parter som er omfattet av Konsernoverenskomsten i Nettbuss og Borgbussoverenskomsten oppfordres til å iverksette bussbransjeavtalens system med kompetansemoduler og lønnskompensasjon for dette. Det kan også opptas forhandlinger om innfasing av Bussbransjeavtalen i Borgbuss så snart de økonomiske og praktiske forhold i bedriften ligger til rette for det.