Vi venter i spenning...

Etter to lange dager i Nordhordland Tingrett, venter vi nå spent på dommen der nok en yrkessjåfør står tiltalt for uaktsomt drap. Dom faller fredag 31. Oktober.

Publisert Oppdatert

Den tragiske ulykken fant sted 29.mai 2007, da en tankbil uten henger kjørte over og drepte en kvinne i 80-årene. Ulykken skjedde da kvinnen, som brukte rulator, befant seg i lastebilens blindsone da lastebilen fikk grønt lys og kjørte ut i krysset.

Ifølge vitnene som redegjorde for sine observasjoner i retten, hadde ikke sjåføren av tankbilen noen mulighet for å se kvinnen der hun kom rundt høyre hjørne og gikk tett inntil fronten på bilen.

Aktor prosederte på at føreren hadde opptrådt uaktsomt i og med at han valgte å kjøre uten å forvisse seg om at det ikke var noen i blindsonen foran bilen, altså i fotgjengerfeltet.

Som i saken vi fulgte i Trondheim, der Ola Sandøy ble dømt for bildrap, ble også her blindsoner foran bilen sammenlignet med dem man finner bak kjøretøyet, og dermed samme strenge aktsomhetskrav som ved rygging.

Ifølge aktor skulle derfor fører av lastebilen ha ventet med å kjøre til han var sikker på at ingen befant seg i blindsonen. Hvordan en slik sikker observasjon eventuelt skulle gjennomføres, ga aktors prosedyre ingen svar på.

Yrkessjåføren fikk derimot støtte av Statens vegvesens rapport om ulykken, der blindsoneproblematikken ble grundig gjennomgått. Å foreta observasjoner ut over det som ble gjort i denne ulykken, ble av Statens vegvesen karakterisert som en unaturlig adferd.

Vi må berømme Nordhordland Tingrett og aktor i saken for en svært ryddig og real behandling av tiltalte. Dette ble heldigvis aldri den heksejakten vi blant annet opplevde i Trondheim, da Ola Sandøy sin sak ble behandlet.

Vi kommer behørig tilbake til denne saken, og til blindsoneproblematikken generelt i neste TM.

Til så lenge krysser vi fingre for vår kollega som venter på dommen.

Bergens Tidende skriver:

Krev 45 dagar fengsel

Aktor har lagt ned påstand om fengsel utan vilkår i 45 dagar for føraren av tankbilen som køyrde over ei kvinne med rullator i gangfelt på Voss.

Les mer: http://www.bt.no/lokallokal/voss/article652067.ece