Viktig om velteulykker

Norges Lastebileier Forbund og If Skadeforsikring lanserer nå en australsk opplysningsfilm om velteulykker, til hjelp for norske transportører. Tungt.no har kikket på filmen og vi ser helt klart nytteverdien av den.

velt film NLF

velt film NLF

Publisert Oppdatert

Gjennom møte med australske transportører og sjåfører, får vi innblikk i hvordan disse ulykkene oppleves. Sterke skildringer av plutselige velteulykker med tap av menneskeliv som ytterste konsekvens.

Filmen varer i 30 minutter og tar opp flere momenter som man bør være obs på når man er ute og kjører. En tekstet kortversjon av filmen er lagt ut på youtube.com allerede.

For å fange seerens oppmerksomhet umiddelbart, starter filmen med bileier Norm Bransgrove som forteller hvordan det er for en bileier å få meldingen om at en av bilene har veltet. Hans egen sønn omkom i en slik ulykke med en av hans biler.

Ideen til denne filmen kom etter at myndighetene og transportnæringen i Victoria opplevde alt for mange velteulykker. Spesielt tømmertransporten var utsatt.

Et viktig poeng var også at sjåførene som veltet ofte var meget erfarne og de siste man ville trodd skulle bli utsatt for denne type uhell.

Løsningen ble å hyre inn en ingeniør. Han ble bedt om å se på problemet fra utsiden og komme opp med en løsning, noe skaperne av filmen mener han har klart.

De satte sammen et opplæringsprogram som ble vist for transportørene i området.

I snitt veltet 16 tømmerbiler i halvåret i denne regionen. Etter at sjåfører og bileiere hadde gått gjennom opplæringsprogrammet var tallet redusert til null etter et halvt år.

Et viktig poeng som kom frem under arbeidet med å finne årsaken til slike ulykker, var at sjåføren sjelden registrerte at han var i ferd med å velte. Ikke engang mens ulykken var i gang.

Et videoklipp viser nemlig at sjåføren ikke rører bremsen før hengeren er helt på siden. Hengeren velter som regel alltid først, ifølge den australske ingeniøren.

Videre kommer filmen inn på flere momenter som påvirker et kjøretøy som velter.

I vårt samfunn, der fordeling av skyld virker å være svært viktig, er det godt å se at australske myndigheter innser at en sjåfør kanskje ikke alltid har noen mulighet til å påvirke en slik ulykke.

En velteulykke kan skje den mest erfarne, og den kommer som lyn fra klar himmel.

Filmen illustrerer godt hvordan den ene km/t kan være avgjørende for om man kommer gjennom svingen eller velter. Den viser også at tyngdepunkt spiller en større rolle enn vekt, med tanke på velt.

Er av de største problemene vi som sjåfører har, er at vi sjelden har noen referansepunkter på hvor nær denne grensen vi er. Alle som har vært på en glattkjøringsbane har opplevd hvordan det er å klare svingen greit den ene turen, for så at alt slipper når hastigheten økes med en km/t eller to. Slik er det også i velteulykker. Man får ikke noen varsler på når den grensen er der, før det er for sent.

I tillegg til tyngdepunkt, er fart en faktor med stor betydning.

I det hele tatt gir denne filmen oss en solid tankevekker og vi nøler ikke med å anbefale folk å se den. NLF og teknisk rådgiver Rune Damm ønsker sammen med If å spre dette budskapet til norske transportbedrifter, kjøreskoler og myndigheter.

Først etter å ha sett den, forstår man hvor viktig dette budskapet virkelig er.