Viktig samarbeid for rekrutteringen!

TransportMagasinet og opplæringskontorene for transport og logistikk skal arrangere elevturer til lastebilfabrikkene under navnet “På veg inn”. Målet er å bidra til økt rekruttering til transportyrket.

-Vi gleder oss til å ta med oss skoleelever fra videregående skoler til fabrikkbesøk hos lastebilprodusentene, sier f.v. Tormod Magelssen, redaktør i TransportMagasinet, Charles Galåsen, daglig leder i Opplæringskontoret for service og samferdsel og styrleder i SOTIN, og "turgeneral" Bjørn Magnussen i TransportMagasinet.

-Vi gleder oss til å ta med oss skoleelever fra videregående skoler til fabrikkbesøk hos lastebilprodusentene, sier f.v. Tormod Magelssen, redaktør i TransportMagasinet, Charles Galåsen, daglig leder i Opplæringskontoret for service og samferdsel og styrleder i SOTIN, og "turgeneral" Bjørn Magnussen i TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert
-Dette er et helt strålende tiltak som vil bidra til å øke rekrutteringen til transportfaget, sier Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

-Dette er et helt strålende tiltak som vil bidra til å øke rekrutteringen til transportfaget, sier Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

Vi har lenge snakket om å gjøre noe for å øke interessen rundt transportfaget, en utdannelse som ikke alltid står først på elevenes ønskeliste. I samarbeid med SOTIN (Samarbeidsorgan for Opplæringskontorer med Transport og logistikkfag i Norge) setter vi i gang med turer til lastebilfabrikker. Under navnet "På veg inn" skal vi sørge for at elever som har valgt transportfag skal få mer enn bare teori i løpet av skoleåret.

Allerede i morgen fyller vi opp en buss med 40 elever og lærere som skal på fabrikkbesøk til Scania i Södertälje. Styreleder i SOTIN og daglig leder av Opplæringskontoret for service og samferdsel, Charles Galåsen, er strålende fornøyd med oppslutningen.

-Da jeg sendte ut en forespørsel til alle opplæringskontorene i Norge der jeg fortalte om hva vi skal arrangere sammen med dere i TransportMagasinet, fikk jeg bare positive tilbakemeldinger. Tilbudet vi har gått ut med gjelder elever på VG2 Transport og logistikk, og den første turen er allerede fylt opp. 30 elever pluss lærere fra Eidsvoll VGS, Sogn VGS og Vestby VGS, til sammen 40 personer, gleder seg til å dra på fabrikkbesøk hos Scania, forteller Charles Galåsen.

600 elever

Vi i TM hadde aldri turt å dra i gang "På veg inn" uten å ha Charles med på laget. Han er en kapasitet og ildsjel innen opplæring til transport- og logistikkfaget, og hans rolle i SOTIN gjør at han sitter i sentrum hva gjelder opplæring innen dette faget her i landet.

-Charles er en typisk ja-person som ikke er vant til bare å jobbe åtte til fire. Han er impulsiv og er vant med å ha mange baller i lufta samtidig. Man kan si at han er en kar som tar sats og hopper før unnarennet er ferdig ryddet. Derfor er vi i TransportMagasinet svært fornøyd med å ha fått til dette samarbeidet med ham og de han representerer, sier Bjørn Magnussen, "turgeneral" i TransportMagasinet.

Og potensialet er stort. I følge Charles så søker ca. 600 ungdommer læreplass innen transport- og logistikkfaget hvert år her i landet. Det er viktig for rekrutteringen til næringa å ta vare på disse ungdommene.

-Interessen har vært så stor at det ser ut til at vi kommer til å fylle en buss til med skoleelever som skal til Scania, forteller Charles fornøyd.

Importørene

Vi hadde selvsagt ikke fått til dette uten å ha et godt forhold til lastebilimportørene. De siste årene har vi snakket mye med dem om utfordringene i transportnæringa, og hvordan framtiden til transportbransjen ser ut hvis ikke den negative utviklingen stanses snart. Derfor er vi rimelig sikre på at de norske lastebilimportørene støtter opp om konseptet "På veg inn".

Vi tok en telefon til Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening, og spurte hva han syntes om konseptet?

-Dette er jo et helt strålende tiltak. Dette er selvsagt noe vi burde ha gjort, men det er kjempefint at dere i TransportMagasinet drar i gang dette sammen med opplæringskontorene. Frafallet i bil- og transportfag i den videregående skolen er jo oppe i rundt 30%. Tiltaket "På veg inn" kommer antagelig til å bidra til å redusere dette frafallet, samtidig som det forhåpentligvis sørger for bedre rekruttering, sier en meget entusiastisk Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening til TransportMagasinet.

Vi gleder oss til å oppleve hvordan den første fabrikkturen til Södertälje og Scania blir.

En lang busstur den 22. mai og innkvartering på hotell. Dagen etter er det fullt trøkk med fabrikkbesøk, før det hele avsluttes med en lunsj. Deretter setter bussen kurs for Norge og Oslo igjen. Dette er nødt til å bli en suksess, og forhåpentligvis et viktig bidrag til å styrke rekrutteringen til transportbransjen. Hvordan det hele gikk kan du lese om i sommernummeret av TransportMagasinet og her på nettsiden vår.