Vil bli størst i Trøndelag

Styreleder Håvard Sunde i Sunde Invest satser på å bli det største transportselskapet i Trøndelag. Det forteller han til Namdalsavisa i dag.

Publisert Oppdatert

Han synes Namdalske passer godt sammen med Sunde, og når sluttforhandlingene er sluttført i løpet av et par ukers tid, vil det nye selskapet disponere omkring 30 egne vogntog, syv renovasjonsbiler, samt at de som tidligere vil ha innleide biler fra andre transportører.

Namdalske budsjetterer med en omsetning på 65 millioner kroner i 2010, mens Sunde-selskapene tror de vil havne på omkring 55 millioner kroner, ifølge avisen .

Namdalske har måttet omstille seg kraftig de siste årene, og tapt en del anbud.

De ønsker nå å danne et holdingsselskap som vil eie alle de tre selskapene, altså Sunde Transport, Sunde Renovasjon og Namdalske.

De sikter altså høyt når de satser på å bli størst. Ifølge tips tungt.no har fått i løpet av dagen, er både Børstad og Leiv Sand pr. dags dato større hver for seg.