Hirtshals Transport Center

Vil bygge "norsk" terminal - i Danmark

Hirtshals Transport Center (HTC) tilbyr nå 140 000 kvadratmeter industritomt til norske logistikkselskaper. - Det er på tide å se på Hirtshals som Norges sydligste havn, mener centerdirektør Tonni Sørensen.

Publisert Oppdatert
Havnen i Hirtshals har vokst de siste årene. Havnedirektør Jens Kirketerp Jensen var en av dem som tok initiativ til å etablere en landhavn for tungtransporten, et stykke unna kaikanten. Nå ser han spent frem mot neste steg i utviklingen.
Havnen i Hirtshals har vokst de siste årene. Havnedirektør Jens Kirketerp Jensen var en av dem som tok initiativ til å etablere en landhavn for tungtransporten, et stykke unna kaikanten. Nå ser han spent frem mot neste steg i utviklingen.
Tonni Sørensen er centerdirektør i HTC. Med stadig flere og hyppigere fergeavganger til og fra Norge, ser han nå frem til å få norske naboer.
Tonni Sørensen er centerdirektør i HTC. Med stadig flere og hyppigere fergeavganger til og fra Norge, ser han nå frem til å få norske naboer.
Løstraller til og fra fem havner i Norge skal i fremtiden sendes direkte til og fra Hirtshals for omlasting, hvis danskene får det som de ønsker.
Løstraller til og fra fem havner i Norge skal i fremtiden sendes direkte til og fra Hirtshals for omlasting, hvis danskene får det som de ønsker.

HTC ligger en kilometer fra havnen i Hirtshals og ble etablert for fem år siden.

Her finner man et praktisk ekspedisjonsbygg, der blant andre Fjord Line og Color Line holder til i hver ende, med tollkontorene i midten.

I 2012 besøkte 150 000 lastebiler og vogntog den danske havnen der Danmarks tredje største fiskeauksjon befinner seg. Fisk for en halv milliard kroner landes her hvert år.

Med Hjørring kommune og Hirtshals havn i ryggen lanserer nå HTC muligheter for norske interesser til å etablere seg ved Transportcenteret.

Med faste daglige fergeavganger til Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Larvik tenkes det nytt og fremtidsrettet i kontorene hvor vi møter Tonni Sørensen og havnedirektør Jens Kirketerp Jensen.

I fjor tok ikke mindre enn 137 000 lastebiler og løstrailere ferge til og fra den danske kystbyen.

- Med 40 fergeanløp hver uke og 5 daglige avganger til destinasjoner i Norge, i tillegg til en stykkgodsrute, blir Hirtshals nå et stykke fremskutt Norge i EU. Vi mener derfor at det må være økonomisk attraktivt å sende løstrailere med fergene fra Norge, pakke dem om i Hirtshals og sende dem videre til kontinentet. På samme måte vil det være lønnsomt å laste om trailere i Hirtshals og sende dem direkte til en av de fem havnebyene i Norge, fremfor å sende godset via Sverige og Oslo, mener Sørensen.

Norske speditører vil etter danskenes mening spare både tid og penger på en slik løsning.

Omlasting

Nå går altså HTC ut og tilbyr tomter som vil bli solgt fortløpende. Hjørring kommune lover rask saksbehandling og HTC bidrar med assistanse underveis.

- Fjord Line sin satsing på daglige avganger til Vestlandet var en bonus, innrømmer Sørensen.

Rederiet har nå det første av to nye skip i trafikk mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals. På nyåret tilbyr de daglige avganger når skip nummer to er ferdigstilt.

- Det styrker vår posisjon. De to vesentligste årsakene til at Fjord Line flyttet til Hirtshals var at de nye fergene er for store for Hanstholm. Dessuten er infrastrukturen mye bedre herfra og sørover.

Lastebileierne i Danmark ønsket også å få dem hit, for lettere å få returlass.

Til tross for finanskrisen som slo inn over oss like etter oppstarten av HTC i 2008, har vi lykkes med å få centeret til å overleve. Gevinsten er at Fjordline kommer hit med sine to nye ferger, sier centerlederen fornøyd og gir oss et eksempel på fremtidsplanene.

- Ta en fisketrailer som sendes med Fjordline til Hirtshals, hvor den losses til forskjellige kunder, og lastes med frukt, grønnsaker eller blomster og sendes tilbake til Norge med båten. I stedet for å kjøre til Padborg, som i dag, kan dette i fremtiden gjøres her. Man kan på samme måte kjøre frukt og grønt opp hit, i stedet for å losse i Padborg.

Norske transportører kan levere og hente trallene på kaien i Norge. Det er sparte penger for alle. Det koster å ha bil og sjåfør om bord i fergen.

Hvorfor må alt av frukt og grønt via Oslo, når det kan gå direkte herfra til Stavanger eller Bergen og vi kan ta jobben med å laste disse trailerne til hver enkelt by, undrer han.

Styrker nasjonal transport

Hjørring kommune har tilrettelagt arealet og ifølge Sørensen og Jensen det bare er å sende en søknad med tegninger, så kan man begynne å bygge etter få dager.

- I løpet av noen måneder kan terminalene være klare her i Hirtshals.

Det er førstemann til mølla.

HTC sin rolle er å være en hjelpende hånd. Vi skal i utgangspunktet ikke finansiere, for de som bygger terminalene vil nok også eie dem.

På grunn av mengden norsk gods som går over havnen i Hirtshals, ser vi først og fremst for oss at norske selskaper etablerer seg med terminaler her, sier Sørensen.

Hirtshals har fergeforbindelse også til Island og Færøyene.

Danmark har også store logistikkselskaper, men landet er ikke så stort. De fleste er rimelig sentralt plassert som det er i forhold til havnene.

Med tanke på kabotasjeproblemene vi sloss med i Norden kan dette være en god løsning, forutsatt at en norsk lastebil står på kaien i Norge og kobler på trallene som kommer med fergen, i forhold til i dag hvor mye av godset kommer inn via Sverige og ofte fraktes helt til bestemmelsesstedet med utenlandske vogntog.

Jernbane

Men hva med utenlandske vogntog som tidligere snudde i Padborg og som nå vil kjøre helt til Hirtshals. Skaper ikke det en konflikt i forhold til danske vognmenn?

- Det kommer an på hvem som løser det best økonomisk og har mest å vinne på denne kjøringen. Konkurransen vil avgjøre her som andre steder.

Men vi ser at østeuropeerne vil kunne ta for seg av et marked lengre inne i Danmark enn de gjorde tidligere.

Vi kan uansett ikke la denne muligheten gå fra oss selv om det dukker opp en trussel om en ny konkurranse i transporten til og fra Hirtshals, avslutter Sørensen.

Det neste Hirtshals havn planlegger nå, er å få på plass en jernbaneterminal for semitrailere for transport til kontinentet. Skinnegangen ligger der allerede, midt mellom HTC og havnen. Containerhavnen i Hamburg er ikke langt unna, men også trailere til Øst-Europa og andre steder kan dra nytte av jernbanen herfra. Korridorene ligger der og jernbanen er punktlig på gods nedover på kontinentet. Den holder ifølge Kirketerp Jensen frekvensen bedre enn lastebilene som bruker motorveiene.

Om norske speditører lar seg friste av planene våre danske naboer lanserer i disse dager, kommer vi garantert til å høre mer om utviklingen i Hirtshals.

Hirtshals Transport Center er allerede godt etablert og tilbyr sine tjenester til 150 000 sjåfører i året. På området finner man fasciliteter som sjåførlounge, dusj og vaskemuligheter, TV, innlasting av kjøredata, og hybel for døgnhvil. 
På nabotomten har også et uavhengig lastebilverksted etablert seg.
Hirtshals Transport Center er allerede godt etablert og tilbyr sine tjenester til 150 000 sjåfører i året. På området finner man fasciliteter som sjåførlounge, dusj og vaskemuligheter, TV, innlasting av kjøredata, og hybel for døgnhvil. På nabotomten har også et uavhengig lastebilverksted etablert seg.