Vil effektivisere terminaldriften

Nå går sentrale aktører i logistikk-Norge sammen i et forskningsprosjekt.

kapell sjåfør

kapell sjåfør

Publisert Oppdatert

Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 slår fast at det er av nasjonal interesse å legge til rette for effektiv terminaldrift og god arealtilgang i Oslo Havn og på Alnabruterminalen.

Nå går sentrale aktører i logistikk-Norge sammen i forskningsprosjektet PROFIT (Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler) for å realisere gevinster ved en mer effektiv terminaldrift på Oslo Havn og Alnabru. Det er bladet Samferdsel som skriver dette.

Intermodal transport vil si at det benyttes minst to typer transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede. Integrering mellom transportmidler skjer på terminalene. Derfor må all intermodal logistikk baseres på en effektiv terminaldrift.

Dette krever et felles løft på tvers av konkurrenter og bransjer, hevdes det.