Vil ha alkolåsprogram

Forslag om å bruke alkolås som alternativ til inndragning av førerkort sendes nå ut på offentlig høring. Alkolåsprogrammet vil være et tilbud til dem som blir tatt for promillekjøring.

Publisert Oppdatert

En arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen har vurdert om bruk av alkolås som alternativ til tap av førerett kan være aktuelt i Norge. Arbeidsgruppen har utarbeidet rapporten "Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille", som nå sendes på offentlig høring.

Arbeidsgruppen foreslår at alkolåsprogrammet innføres som et pilotprosjekt for å finne ut hvordan dette virker i Norge. Pilotprosjektet er foreslått lagt til to fylker, Akershus og Nord-Trøndelag. Det er Statens vegvesen som skriver dette på sine nettsider.

For øvrig foreslås ingen endringer i dagens rutiner for tap av føreretten. I dag er det slik at alle som blir tatt for promillekjøring med over 0,4 i promille blir fratatt føreretten for en kortere eller lengre periode, minst seks måneder, men økende til 3-5 år ved høy promille.