Vil ha dobbelt motorveinett i Danmark

Dansk Vejforening tilsvarer Norges Opplysningsråd for Veitrafikken. De mener Danmark trenger både bedre og flere veier.

Søren Bülow er sekretærsjef i Dansk Veiforening og er ikke fornøyd med dagens motorveipolitikk i Danmark.

Søren Bülow er sekretærsjef i Dansk Veiforening og er ikke fornøyd med dagens motorveipolitikk i Danmark.

Publisert Oppdatert

Sekretærsjef for den Danske Veiforeningen (DV), Søren Bülow savner akkurat som sin kollega Øyvind Thorsen i OFV et helhetlig perspektiv fra myndighetene, men her gjelder det spesielt veiutbygging og planlegging.

Veinettet er livsåren i næringslivet

I Danmark går 91,5 % av all persontransport på veiene og dette tallet har vært uendret i 10 år i følge Bülow. Og for 80% av all transport i Danmark vil kun veitransport være effektivt. Skal den forventede stigningen i trafikken bare frem til 2020 imøtekommes av jernbanen må den 3-4 dobles. Danskene tror ikke på dette som en realistisk mulighet. Utbygging og forbedring av stamveinettet er derfor selvsagt svært viktig for danskene, som det er for oss her hjemme. Bülow og hans kolleger savner særlig en overordnet plan om samlet utbygging.

To strenger

Sammenhengen mellom økonomisk vekst og transport er innlysende og sterk, mener DV. De foreslår derfor et dobbelt motorveinett, en slags parallell utbygging i tilegg til det nåværende nettet. Ser man på veinettet mellom Jylland, Fyn og Sjælland som en stor H (nord-syd og øst-vest), vil altså Bülow og DV til slutt ha en dobbel H for å ta seg av den økende trafikken.

De eksisterende broene som binder sammen Danmark i dag vil være for små innen 7 til 10 år, forklarer Bülow. I tillegg til det foreslåtte doble veinettet foreslås det 3 filer i hver retning. Dette for å unngå situasjoner hvor tungtrafikk som må kjøre forbi annen langsom trafikk kommer i veien for vanlig trafikk.

Søren Bülow ville vært fornøyd om forslagene har blitt satt ut i livet i løpet av 24 til 27 år, forklarer han.