Vil ha forbud mot å gå på rødt

Statens vegvesen i Oslo, vil ha forbud mot å gå på rødt lys for fotgjengere.

trafikklys fotgjengerfelt tunge kjøretøy rødt lys

trafikklys fotgjengerfelt tunge kjøretøy rødt lys

Publisert Oppdatert

Fem personer omkom i Oslo-trafikken i 2010. E en av ulykkene gikk fotgjengeren på rødt lys. I 2009 omkom to fotgjengere i Oslo etter at de gikk på rødt lys. Det er ikke bare i Oslo at folk går på rødt lys. I to av tre fotgjengerulykker i lysregulerte kryss har gående krysset veien på rødt lys. Avdelingsdirektør Lene Mürer i Statens Vegvesen, Oslo vil nå ha et forbud mot dette.

- I de fleste andre europeiske land er det straffbart å gå på rødt lys. Hvis vi mener noe med Nullvisjonen, hvor vi streber mot null drepte og null hardt skadde i trafikken, må vi ta i bruk flere nye virkemidler, sier hun.

Lastebilene

I pressemeldingen fra Statens vegvesen er Mürer også opptatt av blindsoneproblematikk for lastebiler.

- Kombinasjonen store lastebiler og fotgjengere er kjempeskummel. To meter opp i været ser ikke lastebilsjåfører fotgjengere og syklister i store dødvinkler foran og til høyre for lastebilen. Det skjer mange stygge ulykker hvert år hvor syklister blir påkjørt når lastebilen svinger til høyre i kryss. Svært mange vet ikke at lastebilsjåførene ikke ser dem når de går ut i et gangfelt, sier Mürer.

Busser med lav frontrute og vinduer i dørene er ikke involvert i blindsoneulykker til tross for mye kjøring i tett bytrafikk.

Gangfelt

De siste fem årene har det i snitt årlig skjedd 200 fotgjengerulykker i Oslo. 20 prosent av disse skjer i lysregulerte kryss eller gangfelt.

- Vi ønsker å gjøre flere gangfelt tryggere med flere trafikklys og trafikkøyer. Det siste gjør at fotgjengere får bedre skjerming fra biltrafikken og gjør avstanden fram til et trygt område i biltrafikken kortere. Det er også svært viktig å redusere farten ved gangfeltene. Det kan skje ved hjelp av opphøyd gangfelt eller andre fartsdempende tiltak, sier Mürer.

Avdelingsdirektør Guro Ranes i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet sier direktoratet vil vurdere forslaget, står det i pressemeldingen.