Vil ha høyere fart på bussen

Transportbedriftenes Landsforening (TL) vil at fartsgrensen for busser skal økes til 90 og 100 km/t på motorveier med disse maksimale fartsgrensene for personbiler. Samferdselsdepartementet har tidligere sagt nei til å øke fartsgrensen.

buss

buss

Publisert Oppdatert