Vil ha sterkere pigger

NLF, avdeling Nordland, vil ha flere og sterkere pigger i vinterdekkene. De protesterer mot regjeringens miljøforslag.

Publisert Oppdatert

1. november 2008 ble kravene til antall pigger, samt størrelsen på piggene i dekk for tilhengere endret. I et vogntog kan opptil 70 prosent av alle hjulene sitte på tilhengeren. Veggrepet på disse hjulene er viktig for trafikksikkerheten og nå uttrykker lastebileierne bekymring for at lettere og færre pigger skal skape farlige situasjoner i trafikken.

- På bakgrunn av de nye bestemmelsene med lette pigger i redusert antall for bil over 3500 kilo reagerer vi da dette kun skaper falsk trygghet. Vår organisasjon har tatt saken opp med Statens Vegvesen som ikke vil imøtekomme næringens krav om bedre piggdekk for tungbiler.

NLF frykter at vedtaket vil føre til flere utforkjøringer med vogntog i fjell- og kyst-Norge. Dette har også vakt sterke reaksjoner blant våre medlemsbedrifter i Nord-Norge som føler sin arbeidsplass utrygg når man stadig erfarer at dårlig veggrep medfører farlige situasjoner på smale og dårlige veier med varierende føre.

Vi godtar ikke at hensynet til trafikksikkerhet settes til side på denne måten, sier distriktssjef i Norges Lastebileier-Forbund avd. Nordland, Herman-A. Hansson til Rana Blad.