Vil ha svar om Løsberga

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Vegdirektoratet om en redegjørelse om rasene i Løsberga i Nord-Trøndelag. Denne skal blant annet beskrive og vurdere kvaliteten på beslutningsgrunnlag og bruk av fagkompetanse fra planlegging til gjennomføring.

Samferdselsdepartementet mottok i dag en redegjørelse fra Region midt i Statens vegvesen om rasene i Løsberga, og har nå bedt om ytterligere informasjon om saken.

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen gi sin samlede vurdering av saken, med omtale av feil og mangler, samt hvilke erfaringer som kan trekkes og eventuelle forbedringstiltak som bør innføres for nye prosjekter, går det fram av brevet til Vegdirektoratet.

Redegjørelsen skal oversendes til Samferdselsdepartementet i løpet av torsdag 13. november 2008.