Vil ha tungbilharmoni i nord

Vegmyndighetene i Barentsregionen vil samordne bestemmelsene for tungtrafikken. I dag er det et problem at tillatt totalvekt for kjøretøy skifter når et vogntog krysser grensen. Dette berører blant annet den økende fisketransporten ut av Nord-Norge.

I ti år har vegdirektørene i Barentsregionen møttes, noe som har ført til mer effektive og trafikksikre grenseforbindelser i nord. Fra venstre: Igor Starygin (Russland), Britt-Marie Majbäck (Sverige), Torbjørn Naimak (Norge) og Jaakko Ylinampa (Finland).

I ti år har vegdirektørene i Barentsregionen møttes, noe som har ført til mer effektive og trafikksikre grenseforbindelser i nord. Fra venstre: Igor Starygin (Russland), Britt-Marie Majbäck (Sverige), Torbjørn Naimak (Norge) og Jaakko Ylinampa (Finland). Foto: Foto: Kari Karstensen, Statens vegvesen.

Publisert Oppdatert

På et møte mellom vegdirektørene i Barentsregionen i Alta denne uka, var det enighet om å samarbeide for å harmonisere regelverket, og om å prioritere enkelte korridorer, som er ekstra viktige for transporten over landegrensene.

- Vi må skaffe oss oversikt over hvordan situasjonen er i dag, og så diskutere hvordan vi kan harmonisere reglene bedre, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Store variasjoner mellom landene

Mens maksimalvekten for vogntog er 50 tonn i Norge og 40 tonn i Russland, har Sverige en grense på 60 tonn, som vurderes økt til 74 tonn.

I tillegg til totalvekt for kjøretøy, har landene forskjellige regler for lengde, bredde, aksellast og dekksutrustning.

En løsning er å ha forskjellige regler for ulike vegstrekninger i Norge, og prioritere høyere standard på noen grensekorridorer som kan ta imot de tyngste kjøretøyene. Forutsetningen er imidlertid at det er tilsvarende standard på den andre siden av grensa.

Ti år med barentssamarbeid

Under møtet ble det også markert at det i år er ti år siden samarbeidet mellom vegdirektørene i Barentsregionen startet. Ett resultat av samarbeidet er at flere grensekorridorer er rustet opp, gjennom felles prioritering og satsing på begge sider av grensene.

I tillegg har møtene mellom vegdirektørene i nord vært et viktig forum for utveksling av erfaringer, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet og vintervedlikehold.