Vil ikke ha gassen

Hafslund Fjernvarme har stanset avtalen om gassleveranser fra Nordic LNG. Likevel ble det lastet to gasstraller fra Anneberg i Stavanger fredag kveld, denne gang fraktet til Oslo av biler fra ISO Tank i Tønsberg.

Publisert Oppdatert

I forbindelse med avsløringene i transporten av naturgass mellom Stavanger og Hafslund Fjernvarme i Oslo, har vi tatt kontakt med informasjonssjef Morten Schau i Hafslund Fjernvarme og stilt ham noen spørsmål.

Les også: Gasstransporten mellom Stavanger og Oslo har stoppet opp

- Transporten av naturgass fra Stavanger og Oslo har stoppet opp. Hvilke konsekvenser får dette for dere?

- Vi har en avtale med Nordic LNG i Stavanger om leveranse av naturgass til vårt anlegg. Da vi på onsdag ble kjent med denne saken, stanset vi avtalen med Nordic LNG. Vi har bedt Nordic LNG om en skriftlig redegjørelse om hva som her har foregått. Når det gjelder leveransen av naturgass har vi nå inngått en ny avtale med Gasnor om leveranse av naturgass til oss, sier Morten Schau.

- Nordic LNG risikerer politianmeldelse i denne saken. Kan det få følger for avtalen dere har med leverandøren?

-Vi vil avvente og se hva som skjer i forbindelse med politietterforskningen, samt se hva Nordic LNG skriver i sin redegjørelse til oss. Men vi er ikke avhengige av Nordic LNG for å få tilgang på naturgass, svarer han.

Fredag kveld mottok redaksjonen meldinger om at to biler fra ISO Tank var på vei til Stavanger. Trallene de dro på var av samme type gasstraller, tilhørende Anneberg Transport, som onsdag denne uken ble stanset av politiet i Oslo.

Vi ringte ISO Tank og fikk bekreftet at de hadde påtatt seg å hjelpe Anneberg med frakt av gass mellom Stavanger og Oslo denne helgen med to biler. Sjåførene som fraktet gassen var ISO Tank sine egne, mens de skulle få assistanse av personell fra Anneberg med lasting og lossing.

Transportører vi har snakket med om denne saken stiller seg uforstående til at noen norske transportører i det hele tatt velger å avhjelpe en transportør som er under politietterforsking mistenkt for å ha kjørt ulovlig i Norge.

I tillegg er det underlig at Anneberg tydeligvis fortsetter å frakte gass fra Stavanger til Oslo, til tross for at Hafslund Fjernvarme har parkert avtalen de hadde med Nordic LNG, og dermed også Anneberg Transport.

I en kommentar til de siste opplysningene i saken, gjentar informasjonssjef Morten Schau i Hafslund Fjernvarme at det pr i dag ikke er noen avtale mellom dem og Nordic LNG.

- Den avtalen er parkert inntil videre, så bilene som er på vei fra Nordic LNG har vi ingenting å gjøre med, fastslår han.

Hafslund Fjernvarme forbruker rundt tre lass i døgnet og forholder seg nå utelukkende til Gasnor og deres transportører.

Bildet viser Morten Schau, informasjonssjef i Hafslund Fjernvarme

Les også: Gasstransport stoppet av politiet