Vil obdusere alle trafikkdrepte

Både Statens vegvesen, leger i ulykkesanalysegruppene og Statens havarikommisjon for transport mener at alle som dør i trafikken bør obduseres, skriver Vegen og vi. Obduksjon gir verdifulle svar på årsaker til ulykker. Viktige svar både for pårørende, politiet og de som skal forebygge ulykker. I dag blir bare halvparten obdusert.

Illustrajonsfoto
Illustrajonsfoto
Publisert Oppdatert

I følge rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Folkehelseinstituttet er det i dag bare rundt halvparten av de trafikkdrepte som obduseres. Det er politiet som anmoder om rettsmedisinsk obduksjon, og dette blir gjort med tanke på rettslige skritt. Stray-Pedersen mener det er viktig at alle ofre i trafikkulykker obduseres for å få eksakt dødsårsak - uten obduksjon kan også andre prøver bli mangelfulle eller misvisende.

Fra sjølmord til hjernesvulst

Hvis sjåføren har skyld i ulykka og dør, blir det sjelden obduksjon. Stray-Pedersen mener det er viktig å finne ut hva som faktisk skjedde med føreren i slike ulykker også.

- Et typisk eksempel kan være en mann som kjører i fronten på en lastebil på tørr, bar veg og dør. Jeg har ved obduksjon i et slikt tilfelle påvist at sjåføren hadde en hjernesvulst. Forskjellen for pårørende er enorm. Tenk å få vite at faren din hadde en hjernesvulst som gjorde at han mistet kontrollen i stedet for å tro at han tok livet sitt, påpeker Stray-Pedersen.

Slik informasjon kan også ha betydning for forsikringsutbetaling. Rettsmedisineren forteller at selve obduksjonen tar rundt tre timer. Alle skader undersøkes og fotograferes, og en ser etter tegn på sjukdom. Det blir også gjort ekstra analyser av prøver og brukt mikroskop.

Bør ha egen pott

- Det er nå så få trafikkdrepte at alle bør obduseres. Statens vegvesen undersøker alle dødsulykker systematisk, men mangler altså ofte viktig informasjon om hva som faktisk skjedde. Det burde bevilges en egen pott for dette. Det vil koste mindre enn en million kroner å obdusere de trafikkdrepte som ikke undersøkes i dag, inkludert transportutgifter til begravelsesbyråer. Og det er kapasitet til å gjøre det, mener Stray-Pedersen.

Men det er politiet som betaler regninga, og dermed er obduksjon noe som må prioriteres blant andre presserende oppgaver.